Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Výkon řady povolání je upraven legislativou, nebo je pro jejich výkon nezbytné prokázat odbornou způsobilost absolvováním vzdělání či zkoušky. Informace o tom, jaké podmínky jsou nutné nebo doporučené k Vámi hledanému povolání, naleznete v detailním popisu každého povolání v katalogu.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením
        struktury CZ-ISCO
Více informací

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu
Více informací

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání
Více informací

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně
Více informací