Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Pro Vámi vybrané povolání je možné zjistit průměrné výdělky nejen v celé ČR, ale i ve Vašem regionu. Informace jsou rozděleny na mzdy a platy podle toho, zda je povolání vykonáváno ve veřejném nebo soukromém sektoru.

Informace naleznete v detailu povolání v sekci CZ-ISCO a mzdy.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením
        struktury CZ-ISCO
Více informací

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu
Více informací

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou
Více informací

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně
Více informací