Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Zadejte název povolání, které Vás zajímá a naleznete vazbu tohoto povolání na CZ-ISCO. V případě, že zadáte CZ-ISCO, naleznete ve výběru všechna povolání, která se k dané k danému kódu vztahují.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu
Více informací

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou
Více informací

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání
Více informací

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně
Více informací