Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

1 969 popsaných povolání a jejich specializací

Názvy povolání a specializací jsou uváděny v mužském tvaru podstatného jména, použití tohoto tvaru bylo zvoleno výhradně proto, aby bylo dosaženo, co nejvyšší integrity s dalšími popisy. V žádném případě nevyjadřuje genderově podmíněný nebo diskriminační přístup.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

27809 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

SPRÁVA A AKTUALIZACE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ - PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2022 A ÚKOLY ADMINISTRÁTORA

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. V roce 2023 budou aktualizovány odborné směry Bankovnictví, finance a pojišťovnictví, Poštovní a doručovatelské služby a Věda, vzdělávání, sport.

celý článek
Ikona kalendář

Kompetence pro budoucnost

Žijeme v době digitalizace a neustálého vývoje a modernizace technologií, požadavky trhu práce se mění. Jsme na to připraveni? Vzdělávací programy by měly být postaveny na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce, vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů. Nakolik budou mít rekvalifikace, programy tolik skloňovaného UpSkillingu a ReSkillingu, reálný dopad na uplatnění lidí na trhu práce, rozhodují právě správně identifikované a popsané kompetence, které jsou součástí popisu povolání i profesních kvalifikací.

celý článek