Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Hledám inspiraci pro popis pracovní pozice nebo tvorbu inzerátu

Nabízíme možnost hledání v činnostech, vzdělání a kompetencích nezbytných pro výkon povolání. Nalezené informace je možné použít např. pro definování popisu pracovní pozice nebo při sestavování inzerátu.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením struktury CZ-ISCO

Chci pomoci se zařazením povolání do klasifikace CZ-ISCO, nebo přiblížením
        struktury CZ-ISCO
Více informací

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou

Povinné a doporučené odborné způsobilosti pro výkon povolání - dané například legislativou
Více informací

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání

Nastavení mezd a platů dle regionu a povolání
Více informací

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně

Pomoc pro zařazování prací v jednotlivých povoláních do tarifního stupně
Více informací