Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

API

Systém NSP poskytuje JSON REST API rozhraní pro stažení dat, kompletní API dokumentaci lze nalézt zde: /api/doc

Pro kominikaci s API použijte HTTP hlaviček:

'Accept':'application/json'
'X-Accept-Version': 'v1'

Upozornění: API k databázi CDK, bude plně zprovozněno spolu s převodem databáze CDK, které bude dokončeno v roce 2019. Prozatimní verze API se může změnit a nepodléhá verzování jako zbytek API NSP.