Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista

Odborný směr:

Elektronické komunikace

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Inženýr telekomunikací a radiokomunikací,  Site engineer,  Oživovač přenosových systémů ,  Oživovač základnové stanice ,  Technik telekomunikací

Podřízené specializace

Projektant v elektronických komunikacích specialista , Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace , Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích , Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích , Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5094

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

17. 2. 2021

Charakteristika

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista řídí odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby telekomunikačních systémů a zařízení.
  • Konzultační a poradenská činnost.
  • Řízení zpracování projektové dokumentace.
  • Tvorba koncepcí informačních struktur.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti telekomunikací.
  • Koordinace a řešení úkolů zavádění nových radiokomunikačních služeb.
  • Řízení oblasti kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a provozu.
  • Tvorba metodiky kontrolní činnosti.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.