Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Polygrafický technik

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Print industry engineer,  Technik výroby

Podřízené specializace

Polygrafický technik normovač , Polygrafický technik mistr , Polygrafický technik dispečer , Polygrafický technik technolog , Polygrafický technik kontrolor jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5236

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Polygrafický technik připravuje technické a technologické dokumenty, zajišťuje materiál, energii, pracovní prostředky, pracovní pomůcky, podílí se na organizaci a řízení polygrafické výroby, provádí kontrolu a vyhodnocení kvality a jakosti polygrafických výrobků, vytváří normy a normativy spotřeby práce, stanovuje technologické postupy a přípravu polygrafické výroby.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení polygrafické výroby na základním úseku polygrafické výroby tj. v dílně nebo provozu.
  • Sestavování operativních plánů polygrafické výroby a sledování plnění výrobních a provozních kapacit polygrafické výroby.
  • Stanovení optimálních výkonových norem a normativů spotřeby práce a početních stavů pro jednotlivá výrobní oddělení polygrafického provozu.
  • Stanovení přesných technologických postupů pro jednotlivé fáze polygrafické výroby tj. zpracování reprodukčních podkladů, tisk a dokončovací zpracování.
  • Provádění vstupní kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů, mezioperační a výstupní kontroly kvality výrobků v polygrafickém provozu a na základě vyhodnocení ukazatelů zavádění příslušných opatření k zvyšování kvalitativní úrovně.
  • Zajišťování provozuschopnosti polygrafických strojů a zařízení, plánování a zajištění střednědobých a generálních oprav a náhradních dílů.
  • Provádění kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Polygrafie RVP 34-41-M/01 nejvhodnější
Polygrafický průmysl RVP 34-41-L/51 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.