Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Policista - inspektor

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Policie ČR

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Příslušník policie - inspektor

Podřízené specializace

Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování , Inspektor služby dopravní policie , Inspektor zásahové jednotky , Inspektor - kynolog , Inspektor služby cizinecké policie , Inspektor ochranné služby , Inspektor specialista ICT , Inspektor služby pořádkové policie

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

ID jednotky práce

103184

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Policista – inspektor samostatně provádí základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti, odborné specializované operativně pátrací činnosti, vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a jiné správní činnosti svěřené policii, samostatně zajišťuje bezpečnost chráněných osob a provádí základní činnosti v zásahové jednotce a speciální kynologické činnosti pro potřeby trestního řízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.