Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Karosář

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

výroba, opravy a montáž částí karoserií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Body man,  Body repair man,  Body builder,  Autoklempíř,  Klempíř vozidel

Další odborné směry S2

služby pro domácnosti a firmy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2402

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž jednotlivých skupin, podskupin a částí motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dílů karosérie.
 • Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození laku karosérií a skříní vozidel.
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch.
 • Svařování a pájení dílů a konstrukcí z tenkých plechů.
 • Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Opravy poškozených míst zavářením, vyrovnáváním a broušením.
 • Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici.
 • Montáž příslušenství a doplňků karosérií a skříní vozidel.
 • Kontrola geometrie karosérií, skříní a podvozků vozidel po opravách.
 • Zhotovování jednotlivých dílů karosérií vyklepáváním plechů a laminováním.
 • Demontáž a montáž elektrotechnických částí vozidel a jejich zapojení do obvodu.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Nejsložitější karosářské práce a jejich koordinace při zhotovování a sestavování prototypů karosérií nových modelů nebo speciálních a sportovních vozů podle požadavku konstruktérů a designérů. 7
Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici s dodržením základních bodů geometrie vozidla. 6
Opravy čel a koster havarovaných osobních vagonů, zhotovování a dolícovávání nových dílů. 6
Sestavování a slícovávání prototypů koster osobních železničních vagonů podle návrhů konstrukce. 6
Opravy zkřížených samonosných karosérií hydraulickým zařízením a plamenem na rovnací stolici. 6
Provádění složitých oprav dílů karosérie osobního automobilu, např. výměna střechy, postranic apod. včetně slícování a úpravy povrchu na požadované rozměry. 5
Zhotovování jednotlivých dílů a oprava velmi poškozených koster autobusů. 5
Zhotovování a sestavování dřevěných koster karosérií podle šablon nebo původních dílů. 5
Opravy značně deformovaných karosérií ručně nebo hydraulickým zařízením a plamenem. 5
Provádění repasních oprav na okované i lakované karosérii nebo opravy značně zdeformovaných částí karosérií ručně i hydraulickým zařízením a plamenem. 5
Zhotovování a sestavování nábytkových skupin do speciálních a účelových přívěsů z různých materiálů. 4
Zhotovování a montáž plechových skříněk, např. skříněk zavazadel, topení, nářadí, akumulátorů apod. 4
Vyrovnávání nerovností karosérií při generálních opravách cínováním nebo speciálními tmely. Opracovávání vyspravených míst do roviny a tvaru karosérie na hladký povrch. 4
Úprava dílů a podskupin i povrchu okované karosérie automobilu za chodu montážní, resp. robotizované výrobní linky. 4
Celkové opravy kabin řidiče. 4
Demontáž a montáž či úprava povrchových dílů karosérie, např. dveře, víka, kapoty, blatníky, jejich slícování a spárování na předepsanou hodnotu včetně vizuální kontroly. 4
Opravy poškozených míst nárazníků zavářením, lepením, vyrovnáváním a broušením. 4
Montáž odklopných střešních oken u vozidel včetně střech s výztuhou. 4
Opravy poškozených míst karosérie laminováním. 3
Montáž tepelné izolace chladírenských karosérií. 3
Zasklívání oken karosérií a skříní vozidel. 3
Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření nebo oprava vnitřních plechů karosérie osobního automobilu. 3
Demontáž vnějších plechů karosérie pro další používání. 3
Demontáž valníků nákladních automobilů včetně podlah a nosníků. 3
Zhotovování laťových výplní skříňových karosérií. 3
Zhotovování nebo oprava bočních plechů skříňových karosérií nebo autobusů. 3
Zhotovování odstřikovacích plechů zadního blatníku nákladního automobilu. 3
Zhotovování plechových rámů sedadel. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355H nejvhodnější
Karosář RVP 23-55-H/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy poškozených míst karosérií zavářením, vyrovnáváním a broušením
Svařování kovů
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch
Sestavování, montáž a demontáž dílů karosérií
Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
Montáž, opravy a seřizování mechanizmů karosérií a skříní vozidel (zámků, uzávěrů, mechanizmů spouštění oken apod.)
Lepení nebo nanášení izolačních a tlumicích vrstev karosérií a skříní vozidel
Zasklívání oken karosérií a skříní vozidel
Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození nátěrů karosérií a skříní vozidel
Svařování a lepení plastů
Demontáž mechanických a elektrických částí motorových vozidel, nezbytná pro provedení opravy karosérie, jejich opětná montáž
Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním
Orientace v normách a v technické dokumentaci karosérií
Volba postupu práce, pomůcek, materiálů a dílů pro provádění oprav, montáže a demontáže karosérií a jejich částí
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Kontrola geometrie karosérií a skříní vozidel po opravách

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
nakládání s odpady
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
klempířská technologie
technologie svařování kovů
technologie autoklempířství, karosářství
technologie svařování plastů a termoplastových materiálů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pracovníci na zpracování plechu (CZ-ISCO 7213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 283 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 325 Kč do 60 578 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 494 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 325 Kč do 30 194 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Karosáři a autoklempíři (CZ-ISCO 72132)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 43 522 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 280 Kč do 62 773 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.