Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

živočišná výroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Stock breeder,  Ošetřovatel zvířat

Podřízené specializace

Chovatel a ošetřovatel prasat , Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz , Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat , Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců , Chovatel a ošetřovatel skotu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2164

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata v konkrétních chovech a získává užitkové produkty z těchto zvířat.

Pracovní činnosti

  • Příprava a dávkování krmiva, napájení a krmení všech kategorií zvířat, pasení zvířat.
  • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
  • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů zvířat, údržba výběhů a pastvin, prostor pro chov drůbeže.
  • Dojení a ošetřování nadojeného mléka, stříhání vlny a získávání dalších užitkových produktů.
  • Zabezpečování reprodukce, vedení porodů, vedení prvotní chovatelské evidence.
  • Sledovaní stavu a vývoje narozených mláďat a jejich specifické ošetřování.
  • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
  • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývinu zvířat a péče o ně.
  • Vyskladňování, přesuny a vážení zvířat.
  • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Zemědělec - farmář RVP 41-51-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.