Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Brusič a rytec drahých kamenů

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Brusič drahých kamenů , Rytec drahých kamenů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101554

Datum zveřejnění

10. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Brusič a rytec drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů a vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Pracovní činnosti

  • Tvorba výtvarných návrhů v měřítku odpovídajícím originálu.
  • Výběr a příprava materiálů a pracovních nástrojů.
  • Rozlišování brusných a leštících hmot, jejich používání podle tvrdosti broušeného materiálu.
  • Stanovení pracovních postupů pro opracování a zpracování drahých kamenů.
  • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů, technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
  • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
  • Konečná úprava uměleckořemeslného výrobku.
  • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a jejich výroba podle individuální potřeby.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Umělecký rytec RVP 82-51-H/09 nejvhodnější
Vojenské lyceum RVP 78-42-M/07 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.