Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Svářeč kovů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

spojování kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Páječ,  Strojník svařovny,  Strojírenský dělník svařovny,  Palič,  Svářeč,  Welder

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

105

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 • Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 • Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.
 • Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 • Konečná úprava svarů.
 • Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Švové svařování odtokových potrubí kontrolovaných na těsnost. 6
Drážkování obšívkových svarů lodních trupů uhlíkovými elektrodami. 6
Ruční svařování plášťů chladičů elektrickým obloukem. Kontrola těsnosti 0,2 MPa. 6
Ruční svařování oplechování koster kabin elektrickým obloukem. Tloušťka plechu 1,3 mm. 6
Ruční svařování hliníkových nádrží v ochranné atmosféře argonu. Kontrola těsnosti. 6
Ruční navařování sedel uvnitř zpětných ventilů nerezavějící ocelí za předehřevů elektrickým obloukem. 6
Práškové řezání kyslíkem slévárenských odpadů, litinových kokil apod. Ocel třídy 15, 16, 17 a 42. (dle CR ISO 15608 třída 2-8,71,72) 6
Navařování výstelek z nerezavějících ocelí do nádrží automatickým svařovacím strojem pod tavidlem za předehřevů 350 °C. Kontrola ultrazvukem a trhlin. 6
Navařování těsnicích ploch armatur automatickým svařovacím strojem pod tavidlem. Kontrola povrchových trhlin. 6
Navařování opotřebených dílů automobilů pod tavidlem. Materiál třídy 10, 11, 12. (dle CR ISO 15608 třída 1. 2) 6
Ruční svařování polokulových den elektrickým obloukem za předehřevů. Pracovní tlak nad 0,6 MPa. Ocel třídy 15 (dle CR ISO 15608 třída 2-4). Kontrola RTG a tlaková zkouška. 6
Tvrdé kapilární pájení trubek a jejich částí pro tlaková zařízení. Materiál třídy 17 (dle CR ISO 15608 třída 7-8). Svařování ve všech polohách. Kontrola RTG a tlaková zkouška. 6
Ruční svařování podpěr pro ukládání potrubí elektrickým obloukem. 6
Ruční svařování segmentových kolen elektrickým obloukem. Kontrola RTG, stupen 3. 6
Svařování rámů mezistěn ocelí třídy 10 a 11 (dle CR ISO 15608 třída 1,2,) metodou MAG. 6
Tvrdé pájení měděných vodičů ke kruhům. Materiál třídy 11 (dle CR ISO 15608 třída 1,2) a měď (dle CR ISO 15608 třída 31-38). 6
Tvrdé pájení trubek kabelových ok mosazí. 6
Svařování zábradlí nákladních vagonů metodou MAG. 6
Svařování vzduchojemů automatickým svařovacím strojem pod tavidlem. Kontrola RTG. 6
Ruční svařování trubek pro vakuové pece elektrickým obloukem za předehřevů 350 °C. Pracovní tlak nad 0,6 MPa. Ocel třídy 17 (dle CR ISO 15608 třída 7-8). Kontrola RTG a tlaková zkouška. 6
Svařování tlakových nádob reaktorů automatickým svařovacím strojem pod tavidlem za předehřevů. Pracovní tlak nad 0,6 MPa. Ocel třídy 13 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 2-3). Kontrola RTG, ultrazvukem a trhlin. 6
Svařování plamenem tlumičů výfuků v přípravku. 6
Řezání výchozích materiálů na pásy kyslíkem na vícehořákových strojích. 6
Strojní řezání plazmou předepsaných tvarů podle šablon. Materiál hliník a jeho slitiny. 6
Svařování hlavních příčníků koster spodků metodou MIG. Navrtávací zkouška. 6
Svařování čelních válcových fréz natupo. 6
Strojní řezání tvarů výpalků kyslíkem podle šablony. Tloušťka plechu 25 mm. 6
Svařování hliníkových nádob metodou WIG (TIG). 6
Ruční svařování nádrží z oceli třídy 17 (dle CR ISO 15608 třída 7-8) bez předehřevů elektrickým obloukem. Kontrola RTG. 5
Ruční navařování výstelek z nerezavějících ocelí v hrdlech za předehřevu elektrickým obloukem. Kontrola povrchových trhlin. 5
Ruční svařování hliníkových kotlů za předehřevů 250 °C. Kontrola RTG. 5
Svařování automatickým svařovacím strojem pod tavidlem nádob regulátorů z oceli třídy 17 (dle CR ISO 15608 třída 7-8). Kontrola RTG. 5
Ruční svařování nerezových propojovacích potrubí v ochranné atmosféře argonu. Kontrola RTG. 5
Ruční svařování regulačních ventilů elektrickým obloukem. Pracovní tlak nad 0,6 MPa. Kontrola RTG. 5
Svařování měděného pláště elektrickým obloukem včetně překovávání svarů. 5
Tvrdé pájení měděných trubek do komor chladičů. Předehřevy 550 °C. Tlaková zkouška. 5
Svařování rámů podvozků nákladních vagonů v otočných přípravcích. Kontrola RTG. 5
Ruční řezání kyslíkem tvarových vybrání v profilových materiálech podle orýsování. 3
Drážkování kořenů svarů v pláštích kotlů kyslíkem. 3

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. 7
Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2). 6
Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 7-8) do tloušťky plechů 3 mm. 6
Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2) ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa. 6
Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou. 6
Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. 6
Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC. 6
Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou. 6
Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem. 6
Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. 6
Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. 6
Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxH vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná
Strojírenství a strojírenská výroba RVP 23-xx-H/xx vhodná
Speciální a interdisciplinární obory RVP 39-xx-H/xx vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle zvláštních předpisů Drážního úřadu a/nebo Dopravních podniků
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s Osvědčením k oprávnění rozsahu činností) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 9606
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 14732
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 13585
povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 17660

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Svařování kovů
Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování
Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení
Spojování součástí pájením
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Obsluha zařízení pro různé druhy svařování
Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování
Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie svařování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž chemickými látkami
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 263 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 450 Kč do 45 785 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Svářeči (CZ-ISCO 72121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 277 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 276 Kč do 46 000 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.