Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Stavební truhlář

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nábytkářské a truhlářské práce

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 33 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Výrobce schodišť a obložení,  Joiner,  Carpenter,  Zimmermann,  Výrobce vestavěného nábytku,  Výrobce oken a dveří,  Výrobce dřevěných podlah

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103503

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Pracovní činnosti

 • Technologická příprava materiálů vysoušením.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
 • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
 • Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
 • Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
 • Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
 • Nastavení, obsluha a základní údržba dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění truhlářských stavebních prací, například osazování velkorozměrových a členitých oken a dveří z tvrdého dřeva, slohových oken a dveří, kazetové obkládání stěn a stropů podle návrhů architektů, osazování křivočarých schodů s kosými stupni a ohybníky, zhotovování a osazování ohybníků madel z tvrdého dřeva s přizpůsobováním a dotvarováním. 6
Kazetové obkládání stěn a stropů podle návrhů. 6
Osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi z hoblovaného materiálu. 5
Palubkové nebo deskové obkládání stěn a stropů s požadovanou úpravou sestavení (palubková, překrývaná apod.). 5
Výroba dřevěných a dýhovaných dveří hladkých, rámových, palubových, balkónových a euro dveří včetně zárubní. 5
Výroba dřevěných oken jednoduchých, zdvojených, kastlových a euro oken. 5
Opravy vestavěného nábytku včetně kancelářského a ostatních dřevěných a dřevotřískových dílů vnitřního zařízení. 5
Výroba a montáž stěnových příček z palubek, kazet, dýhovaných materiálů a ostatních materiálů. 4
Montáž a demontáž korpusů skříňového nábytku. 4
Frézování přířezů, vlysů a plošných materiálů o ploše odebíraného materiálu nad 4 cm nebo frézování plných ploch a rámových sestav, například dělicích stěn, balkónových rámů, po obvodu. 4
Výměna okenních vlysů, výplní u rámových dveří a parapetních desek. 4
Obkládání radiátorů dřevěnými sestavami. 4
Montáž nábytku z materiálů na bázi dřeva v bytových jádrech, vestavěného nábytku v objektech. 4
Montáž a opravy vrchního kování osazených výrobků (např. vestavěného nábytku) s přizpůsobováním, úpravou a zkoušením funkce dveřních zámků, uzávěrů, samozavíračů apod.. 4
Provádění fošnových a palubkových podlah. 4
Opravy a následná montáž těsnění u zdvojených okenních křídel, dveří, balkónových dveří. 4
Montáž žebříkových schodů, a schodišťových madel, lišt a krytů. 4
Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a velkoplošných materiálů na tloušťkovacích tří- nebo čtyřstranných hoblovkách a rovinných frézách včetně jejich seřizování. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H nejvhodnější
Truhlář RVP 33-56-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce KKOV 3664H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356E vhodná
Tesař RVP 36-64-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy ( 33-024-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování obkladů, schodišť a podlah
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)
Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků
Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah
Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku
Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování
Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
materiály a polotovary pro stavebně truhlářské výrobky
materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
technologie výroby dřevěných výrobků
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
hydrotermická úprava a ochrana dřeva
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva
bezpečnost práce a požární ochrana
nakládání s odpady
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb
Výkonnost
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Tesaři a stavební truhláři (CZ-ISCO 7115)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 532 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 195 Kč do 35 127 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 827 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 048 Kč do 32 989 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Stavební truhláři (CZ-ISCO 71152)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 700 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 981 Kč do 32 403 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.