Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný bankovní pracovník

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Odborný bankovní pracovník,  Bank clerk

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6942

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2024

Charakteristika

Samostatný bankovní pracovník provádí složitější operace v rámci delegovaných pravomocí v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb klientům peněžními ústavy a provádí složitější analýzy pro vrcholový management bank.

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Provádění specifických analýz, stanovení závěrů a opatření.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti.
 • Řešení reklamace transakcí se zahraničními partnery.
 • Kontrola účetních operací.
 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Vymáhání nesplacených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Sjednávání finančních obchodů v rámci stanovených limitů.
 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, obchodu a služeb.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k poskytnutým úvěrům.
 • Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Provádění marketingových výzkumů.
 • Sledování ukazatelů úvěrové likvidity.
 • Komplexní zajišťování úvěrových obchodů v tuzemské i zahraniční měně, bankových záruk, eskontu směnek, produktů a obchodů dceřiných společností.
 • Zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví.
 • Rozpracování, aktualizace a tvorba metodiky řízení úvěrové angažovanosti.
 • Zajišťování, posuzování a sledování přípravných a realizovaných devizových obchodů.
 • Zpracování komplexní analýzy finančního trhu a návrhů na řízení rizik včetně analýzy zisků a ztrát finančního trhu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Finančnictví a bankovnictví RVP 63-43-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.