Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník ve vodním hospodářství

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)

Detailní informace

Podřízené specializace

Pomocný pracovník ve vodohospodářství , Pomocný pracovník ve vodárenství

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30932

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

26. 4. 2021

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodním hospodářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při údržbě vodních toků, vodních děl a vodárenských zařízení.

Pracovní činnosti

  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Pomocné práce při údržbě vodních toků, vodních děl a vodárenských zařízení.
  • Čistící a úklidové práce na vodních tocích a vodních dílech a vodárenských zařízení.
  • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
  • Odstraňování havárií na vodních tocích, vodních dílech a vodárenských zařízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce KKOV 3665E nejvhodnější
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.