Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Detailní informace

Podřízené specializace

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě , Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101107

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla a bižuterie.

Pracovní činnosti

  • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla, skleněných výrobků a bižuterie.
  • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
  • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské a bižuterní výrobě.
  • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.