Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Jaká další povolání mohu vykonávat v oboru, kde mám již zkušenosti

Všechna povolání jsou rozdělena celkem do 40 oborů – např. stavebnictví, cestovní ruch, elektrotechnika, ekonomika aj. a podle nich je možné mezi nimi přehledně vyhledávat.

Pro rychlé upřesnění nastavte též nejvyšší dosažený stupeň vzdělání (např. střední odborné vzdělání s výučním listem, vyšší odborné vzdělání).


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Jaká další povolání mohu se svým vzděláním vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení

Jaká další povolání mohu se svým vzděláním vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení
Více informací

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit
Více informací

Zajímají mně bližší informace o povolání - potřebné vzdělání, nutné znalosti a dovednosti, výše platu, zdravotní omezení

Zajímají mně bližší informace o povolání - potřebné vzdělání, nutné znalosti a dovednosti, výše platu, zdravotní
        omezení
Více informací