Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Zajímá mě víc - potřebné vzdělání, výše platu, zdravotní omezení

Vedle Charakteristiky obsahuje každé povolání celou řadu dalších informací pro přehlednost seřazených vždy do stejné struktury.

Jaké potřebuji školní vzdělání, mohu jej nějak nahradit? Potřebuji složit nějakou zvláštní zkoušku, abych mohl povolání vykonávat?

To vše naleznete v popisu konkrétního povolání v kapitole Kvalifikace k výkonu povolání.

Jaká jsou zdravotní omezení, když jsem např. epileptik? Mohu i tak povolání vykonávat?

Zdravotní omezení naleznete v kapitole Zdravotní způsobilost k výkonu povolání.

Kolik si průměrně mohu vydělat peněz, liší se nějak platy v jednotlivých krajích?

Platové podmínky naleznete v popisu konkrétního povolání v kapitole CZ ICSO a mzdy.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Chci se rychle dozvědět, co znamená konkrétní povolání

Chci se rychle dozvědět, co znamená konkrétní povolání
Více informací

Chci pracovat třeba ve zdravotnictví, ale nevím, jaká povolání v této oblasti mohu vykonávat

Chci pracovat třeba ve zdravotnictví, ale nevím, jaká povolání v této oblasti mohu vykonávat
Více informací

Nevím, jaká povolání mohu vykonávat po ukončení své školy

Nevím, jaká povolání mohu vykonávat po ukončení své školy
Více informací