Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pěstební mechanizátor

Odborný směr:

Lesní hospodářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Údržba lesních cest , Mechanizátor pro pěstební činnost , Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102064

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pěstební mechanizátor zabezpečuje samostatně nebo za pomoci dalších pracovníků jednotlivé pracovní operace v lesním školkařství, při pěstební činnosti a při údržbě lesních cest prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Organizace některých prací v lesních školkách pomocí mechanizačních prostředků a strojů, údržba a oprava těchto strojů.
 • Příprava půdy a úprava jejich vlastností.
 • Síje, školkování, hnojení, pletí, podřezávání, vyzvedávání sadebního materiálu.
 • Výroba obalovaného sadebního materiálu.
 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.
 • Mechanická a chemická ochrana lesních kultur. Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Ostatní práce s jednomužnou motorovou pilou při pěstební činnosti.
 • Mechanizované odkorňování dříví.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Lesní mechanizátor RVP 41-56-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.