Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Bankovní specialista

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Bankovní expert,  Bank clerk

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6962

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Bankovní specialista provádí komplexní stanovování složitých bankovních postupů, vytváří metodiky, uzavírá složité obchody, zpracovává koncepční záměry a strategie banky, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování poradenské a zprostředkovatelské služby pro klienty.
 • Příprava a zpracování podkladů z oblasti řízení úvěrů, úrokové strategie a politiky banky.
 • Řízení tvorby metodických a pracovních postupů.
 • Spolupráce a koordinace postupů s ČNB a mimo bankovními orgány.
 • Zpracování komplexních projektů.
 • Uzavírání bankovních obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů a předepsané evidence.
 • Vytváření koncepcí a vrcholové metodiky tvorby nových bankovních produktů a služeb.
 • Vytváření a udržování informačního systému.
 • Zajišťování analytické, řídící a kontrolní činnosti.
 • Provádění školení, přednáškové a konzultační činnosti.
 • Vyhodnocování informací na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích.
 • Vytváření koncepce strategie a politiky banky.
 • Zpracování koncepce strategie a politiky banky v měnové a devizové oblasti včetně nástrojů k její realizaci.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.