Katalog povolání a kompetencí

NSP je internetový katalog povolání existujících na trhu práce v České republice, který Vám pomůže získat mnoho informací o Vaší případné budoucí práci, pracovních podmínkách, požadavcích zaměstnavatelů a obvyklé mzdě ve vybrané profesi.

CO V NSP NALEZNETE

Povolání jsou členěna dle svého zaměření do 40 odborných směrů (např. stavebnictví a zeměměřictví, IT, právo, apod.) a 8 kvalifikačních úrovní dle náročnosti dané pozice. U každé pracovní pozice lze najít charakteristiku a popis činností, klíčové odborné dovednosti a znalosti nutné pro výkon povolání, ideální i vhodné školní vzdělání, případně profesní kvalifikace vedoucí k možnosti ucházet se o toto pracovní místo. Karta povolání také obsahuje informace o pracovních podmínkách, průměrné mzdě, volných pracovních místech a další doplňující informace.

  • 1 408 povolání
  • 1 670 specializací
  • 25 597 odborných kompetencí
  • 40 odborných směrů
  • 8 kvalifikačních úrovní

AKTUALITY