Typ JP ID
Povolání 103346

Vedoucí maloobchodní provozovny

Vedoucí maloobchodní provozovny zajišťuje a řídí provoz maloobchodní jednotky a zodpovídá za její výsledky.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí prodejny, Manažer prodeje, Store manager, Manažer prodejny
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Cenotvorba, monitoring konkurence.
 • Aktivní spolupráce na marketingových aktivitách pro zvýšení prodeje.
 • Sledování stavu a obrátky zásob na prodejně a záručních lhůt.
 • Vyplňování a odesílání objednávek dodatelům a velkoobchodním skladům.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány státní správy a nadřízenými orgány.
 • Vyřizování reklamací zákazníků, případně dodavatelů.
 • Dodržování hygienických předpisů, čistoty prodejny i v okolí provozovny.
 • Dodržování zásad HACPP, BOZP a PO a dalších předpisů.
 • Vedení valutové pokladny a evidence hotovostních poukázek.

CZ-ISCO

 • 52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
 • 5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (CZ-ISCO 5222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 381 Kč 34 610 Kč 63 738 Kč - - -
Středočeský kraj 14 391 Kč 24 866 Kč 41 845 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 264 Kč 30 802 Kč 45 264 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 319 Kč 32 272 Kč 50 206 Kč - - -
Karlovarský kraj 20 243 Kč 32 643 Kč 53 508 Kč - - -
Ústecký kraj 15 989 Kč 26 363 Kč 49 690 Kč - - -
Liberecký kraj 22 489 Kč 29 911 Kč 47 309 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 270 Kč 23 216 Kč 42 742 Kč - - -
Pardubický kraj 17 483 Kč 24 145 Kč 41 538 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 965 Kč 21 312 Kč 35 046 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 418 Kč 25 682 Kč 41 030 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 706 Kč 26 741 Kč 47 461 Kč - - -
Zlínský kraj 18 767 Kč 27 196 Kč 46 935 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 923 Kč 23 600 Kč 42 330 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 29 639 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vedení žáků při praktickém vyučování. 7
Přijímání peněz, kontrola zakoupeného zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách, vydávání pokladních potvrzenek a vyúčtování tržeb v maloobchodní jednotce se samoobsluhou nebo ve sběrných pokladnách (obchodních domů). 7
Přijímání peněz, kontrola zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách zpravidla s využíváním čtecích zařízení kódů, výdej pokladních potvrzenek a vyúčtovávání tržeb v maloobchodní jednotce. 7
Řízení a zajišťování každodenního chodu maloobchodní jednotky včetně rozdělování zaměstnanců do směn. 7
Nabídka a samostatný prodej, přejímání, skladování a vystavování zboží v maloobchodní jednotce. 6
Přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola porovnáváním s expedovaným zbožím (pokrmy, nápoji apod.). 6
Komunikace se zákazníky a dodavateli. 6
Aktivní oslovování zákazníků, nabídka a prodej výrobků, doplňkového zboží a služeb zákazníkům. 6
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí elektronických platebních karet. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
RVP Obchod 66-xx-L/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.B.4012 Vyřizování platby za zboží a služby pomocí platebních karet v pokladně obchodu 4 Nutné
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 4 Nutné
h13.D.8020 Inventarizace zboží v maloobchodní jednotce 4 Nutné
h13.C.4010 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce 4 Nutné
h13.A.6003 Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zbožím v maloobchodní jednotce (dodržování HACCP) 4 Nutné
h13.B.4020 Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce 4 Nutné
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 4 Nutné
h13.D.8240 Vedení administrativní agendy v maloobchodní jednotce 4 Nutné
h13.D.1010 Orientace v příslušné oborové legislativě 4 Nutné
h13.D.2011 Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje 4 Nutné
h13.Z.2001 Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů 4 Nutné
h13.B.4013 Práce s informačními a komunikačními technologiemi 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
h13._.0002 provoz maloobchodu 4 Nutné
h13._.0012 přejímka zboží 4 Nutné
h13._.0013 inventarizace 4 Nutné
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 Nutné
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 Nutné
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 Nutné
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 4 Nutné
h13._.0051 hygienické zásady v obchodě 4 Nutné
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 Nutné
h13._.0020 psychologie prodeje 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a07 Samostatnost 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a14 Vedení lidí (leadership) 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.