Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103228

Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR

Odborný lékař ortoped ozbrojených sil ČR samostatně poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pohybového ústrojí, vykonává pedagogickou, výzkumnou, publikační a posudkovou činnost v civilních i specifických bojových podmínkách. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Lékař, Doktor, Medik, Doctor, Nadporučík, Kapitán, Major, Podplukovník, Starší lékař, Lékař - specialista, Starší lékař - specialista, Vedoucí starší lékař - specialista
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství 5103T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru případně osvědčení podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k21.C.7015 Poskytování první pomoci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.3021 Provádění revizní a posudkové činnosti v oblasti lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.3022 Provádění vyšetření (i náročných konziliárních vyšetření) zdravotního stavu pacientů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.7411 Spolupráce při řešení výzkumných úkolů ve zdravotnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7010 Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.6907 Výchova a další vzdělávání specialistů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.Z.1001 Odborné vedení zdravotnického týmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1123 Poskytování neodkladné léčebné péče 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1124 Vedení zdravotnické dokumentace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1133 Přednášková a publikační činnost v oblasti ortopedie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1134 Zavádění nových diagnostických a léčebných postupů v ortopedii 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.A.1002 Provádění ortopedických operací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.1136 Doporučování vhodných ortopedických pomůcek pacientům 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0002 všeobecné lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0091 základní zdravotnické předpisy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0092 zdravotnické pojišťovnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0003 anatomie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0004 diagnózy nemocí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0021 interní lékařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0022 chirurgie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0024 ortopedie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf