Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103481

Nábytkářský technik mistr

Nábytkářský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v nábytkářské výrobě.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mistr provozu, Shift leader, Foreman
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku v oblasti výroby nábytku.
 • Spolupráce na plánování včetně technologického vybavení a ergonomického rozvržení jednotlivých pracovišť nábytkářské výroby.
 • Kontrola plnění operativních plánů výroby nábytku.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku nábytkářské výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku nábytkářské výroby.
 • Příjem materiálu pro výrobu nábytku ze skladu.
 • Kontrola kvality a tolerancí v oblasti výroby nábytku.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v oblasti výroby nábytku.
 • Příprava podkladů pro odměňování pracovníků technologického úseku nábytkářského výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v nábytkářské výrobě.
 • Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů na dílně.
 • Vedení provozní dokumentace nábytkářské výroby.

CZ-ISCO

 • 31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 33 152 Kč 38 286 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C3122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství 3342L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru nábytkářství 3342M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dřevařství 3341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dřevařství 3341M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.Z.1513 Sestavování operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.Z.1514 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.Z.1505 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v dřevařské a nábytkářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.D.3511 Kontrola dodržování technologických postupů v nábytkářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.3505 Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32.B.2501 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro dřevařskou a nábytkářskou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.1019 Kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.1008 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.8503 Vedení provozní dokumentace dřevařské a nábytkářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0011 management pro mistry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0099 ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0007 technologie výroby nábytkářských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0008 technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0062 systémy a standardy jakosti a kvality v nábytkářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0002 normy a technické podklady v nábytkářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.