Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102771

Analytik obchodní provozovny

Analytik obchodní provozovny (maloobchod i velkoobchod) se specializuje na přípravu finančních analýz a kalkulací, zpracovává finanční hodnocení jednotlivých obchodních provozoven a navrhuje a vyhodnocuje investiční záměry společnosti.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Analytik obchodního provozu, Analytik provozu obchodních poboček
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Finanční analýza obchodních provozoven.
 • Analýza nákladovosti obchodních provozoven.
 • Analýza efektivnosti provozu obchodních provozoven.
 • Citlivostní analýza prodeje.
 • Sledování prodejnosti sortimentu dle stanovené metodiky.
 • Vyhodnocování efektivnosti provozu obchodních provozoven dle stanovené metodiky.
 • Vyhodnocování nákladovosti obchodních provozoven dle stanovené metodiky.
 • Návrhy investičních záměrů.
 • Návrhy úsporných opatření.
 • Vyhodnocování investičních záměrů.
 • Tvorba finančních reportů.
 • Tvorba krátkodobých a dlouhodobých finančních prognóz.
 • Spolupráce při tvorbě finančních plánů obchodních provozoven.

CZ-ISCO

 • 24136 - Finanční analytici
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24136 Finanční analytici 54 693 Kč 48 545 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2413 Finanční analytici http://data.europa.eu/esco/isco/C2413

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Analytik/analytička provozu prodejen maloobchodu (66-035-N)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.2029 Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace společnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5991 Vypracování ekonomických výpočtů rentabilnosti nových investic 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6322 Analyzování vývoje nákladů a jeho vlivu na všechny části obchodních a finančních plánů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5931 Posuzování efektivnosti investic, provádění kalkulací a rozpočtů dle požadavků managementu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5945 Sestavování rozpočtů pro jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary, a to dle požadovaných kritérií (kalkulací, norem) nebo dle vybraných ukazatelů (příjmů, výdajů, nákladů, výnosů nebo jiných ukazatelů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5921 Zpracovávání dílčích ekonomických rozborů a analýz dle potřeb organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5922 Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti vynakládaných finančních prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.6211 Zpracovávání finančních analýz a doporučení pro rozhodování managementu organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.1007 Orientace v ekonomických pojmech a struktuře nákladů v podniku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.9107 Předkládání návrhů opatření na zlepšení efektivnosti provozu obchodních jednotek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.