Typ JP ID
Povolání 30659

Ředitel malé organizace

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Odborný směr: Management
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Director, Ředitel společnosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

CZ-ISCO

 • 11203 - Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
 • 12112 - Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
 • 12113 - Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu
 • 12122 - Řídící pracovníci v oblasti personální
 • 12123 - Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti
 • 12193 - Řídící pracovníci v oblasti úklidu
 • 12194 - Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic
 • 12212 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu
 • 12213 - Řídící pracovníci v oblasti marketingu
 • 12214 - Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
 • 12215 - Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí
 • 12219 - Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu
 • 12221 - Řídící pracovníci v oblasti reklamy
 • 12232 - Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
 • 12239 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
 • 13112 - Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
 • 13113 - Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti
 • 13114 - Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
 • 13115 - Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí
 • 13122 - Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
 • 13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
 • 13213 - Řídící pracovníci v energetice
 • 13214 - Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody
 • 13215 - Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací
 • 13222 - Řídící pracovníci v těžbě
 • 13223 - Řídící pracovníci v geologii
 • 13233 - Řídící pracovníci stavebního provozu
 • 13234 - Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii
 • 13235 - Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví
 • 13241 - Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
 • 13242 - Řídící pracovníci v oblasti skladování
 • 13243 - Řídící pracovníci v oblasti dopravy
 • 13244 - Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
 • 13245 - Řídící pracovníci v oblasti logistiky
 • 13302 - Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností
 • 13303 - Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností
 • 13411 - Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • 13412 - Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 13413 - Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy
 • 13429 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
 • 13439 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
 • 13442 - Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)
 • 13443 - Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)
 • 13451 - Řídící pracovníci na základních školách
 • 13452 - Řídící pracovníci na středních školách
 • 13453 - Řídící pracovníci na konzervatořích
 • 13454 - Řídící pracovníci na vyšších odborných školách
 • 13455 - Řídící pracovníci na vysokých školách
 • 13456 - Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 13459 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
 • 13461 - Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
 • 13462 - Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb
 • 13491 - Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech
 • 13493 - Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur
 • 13494 - Řídící pracovníci v právní oblasti
 • 13495 - Řídící pracovníci v církevní oblasti
 • 14111 - Řídící pracovníci v hotelích
 • 14112 - Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)
 • 14113 - Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách
 • 14121 - Řídící pracovníci v restauracích
 • 14122 - Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)
 • 14123 - Řídící pracovníci v kavárnách a barech
 • 14124 - Řídící pracovníci cateringových společností
 • 14125 - Řídící pracovníci ve školních jídelnách
 • 14126 - Řídící pracovníci v menzách
 • 14201 - Řídící pracovníci v maloobchodě
 • 14202 - Řídící pracovníci ve velkoobchodě
 • 14311 - Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích
 • 14312 - Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi
 • 14313 - Řídící pracovníci v oblasti sportu
 • 14314 - Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
 • 14391 - Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách
 • 14392 - Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
 • 14393 - Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb
 • 14394 - Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí
 • 14395 - Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností
 • 1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
 • 1211 - Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
 • 1212 - Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
 • 1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
 • 1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
 • 1222 - Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
 • 1223 - Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
 • 1311 - Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
 • 1312 - Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
 • 1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
 • 1322 - Řídící pracovníci v těžbě a geologii
 • 1323 - Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
 • 1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
 • 1330 - Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • 1341 - Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
 • 1342 - Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
 • 1343 - Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
 • 1344 - Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)
 • 1345 - Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
 • 1346 - Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
 • 1349 - Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
 • 1411 - Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
 • 1412 - Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
 • 1420 - Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
 • 1431 - Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
 • 1439 - Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (CZ-ISCO 1120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 831 Kč 108 174 Kč 408 709 Kč 55 851 Kč 93 100 Kč 135 886 Kč
Středočeský kraj 20 911 Kč 96 328 Kč 286 925 Kč 45 468 Kč 61 375 Kč 76 806 Kč
Jihočeský kraj 44 658 Kč 108 462 Kč 331 935 Kč 42 200 Kč 57 627 Kč 97 218 Kč
Plzeňský kraj 28 657 Kč 79 052 Kč 248 231 Kč 40 648 Kč 66 700 Kč 91 769 Kč
Ústecký kraj - - - 45 622 Kč 66 203 Kč 107 462 Kč
Liberecký kraj 69 160 Kč 85 310 Kč 409 201 Kč 12 693 Kč 36 936 Kč 73 161 Kč
Královéhradecký kraj - - - 36 997 Kč 54 727 Kč 77 035 Kč
Pardubický kraj - - - 33 065 Kč 46 890 Kč 78 353 Kč
Kraj Vysočina 37 098 Kč 79 538 Kč 222 281 Kč 35 806 Kč 68 003 Kč 112 237 Kč
Jihomoravský kraj 18 546 Kč 51 781 Kč 174 802 Kč 39 724 Kč 66 033 Kč 108 666 Kč
Olomoucký kraj 30 770 Kč 80 070 Kč 167 308 Kč - - -
Zlínský kraj 33 742 Kč 80 782 Kč 201 284 Kč 42 326 Kč 57 051 Kč 92 165 Kč
Moravskoslezský kraj 16 611 Kč 75 155 Kč 230 849 Kč 45 686 Kč 63 781 Kč 102 705 Kč

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 1211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 570 Kč 93 011 Kč 246 726 Kč 44 513 Kč 69 668 Kč 109 317 Kč
Středočeský kraj 43 277 Kč 98 791 Kč 213 912 Kč 28 784 Kč 44 292 Kč 74 995 Kč
Jihočeský kraj 43 089 Kč 74 439 Kč 158 622 Kč 32 464 Kč 46 266 Kč 70 231 Kč
Plzeňský kraj 31 039 Kč 74 570 Kč 144 591 Kč 41 896 Kč 52 364 Kč 79 199 Kč
Karlovarský kraj 43 979 Kč 79 647 Kč 129 858 Kč 38 297 Kč 47 119 Kč 68 389 Kč
Ústecký kraj 43 966 Kč 81 866 Kč 181 006 Kč 34 112 Kč 47 638 Kč 85 532 Kč
Liberecký kraj 54 078 Kč 80 935 Kč 170 676 Kč 39 140 Kč 49 318 Kč 68 586 Kč
Královéhradecký kraj 30 948 Kč 67 368 Kč 142 549 Kč 34 710 Kč 47 150 Kč 74 154 Kč
Pardubický kraj 44 214 Kč 63 114 Kč 164 733 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 418 Kč 72 923 Kč 146 569 Kč 36 713 Kč 49 621 Kč 67 501 Kč
Jihomoravský kraj 35 862 Kč 64 612 Kč 144 357 Kč 36 697 Kč 53 194 Kč 78 395 Kč
Olomoucký kraj 29 955 Kč 54 323 Kč 145 846 Kč 34 729 Kč 51 172 Kč 72 860 Kč
Zlínský kraj 35 030 Kč 64 815 Kč 159 498 Kč 33 735 Kč 51 441 Kč 70 791 Kč
Moravskoslezský kraj 29 842 Kč 71 851 Kč 141 206 Kč 37 583 Kč 49 144 Kč 83 814 Kč

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů (CZ-ISCO 1212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 392 Kč 86 168 Kč 208 288 Kč 44 214 Kč 69 325 Kč 111 531 Kč
Středočeský kraj 33 683 Kč 74 685 Kč 184 766 Kč 37 137 Kč 41 219 Kč 57 549 Kč
Jihočeský kraj 35 286 Kč 57 726 Kč 126 788 Kč 35 318 Kč 42 410 Kč 56 265 Kč
Plzeňský kraj 55 034 Kč 74 491 Kč 129 491 Kč 36 931 Kč 45 015 Kč 64 790 Kč
Karlovarský kraj - - - 38 631 Kč 43 692 Kč 72 509 Kč
Ústecký kraj 38 028 Kč 83 083 Kč 158 493 Kč 38 923 Kč 42 261 Kč 66 832 Kč
Královéhradecký kraj 41 364 Kč 71 083 Kč 130 933 Kč 35 050 Kč 40 617 Kč 52 181 Kč
Pardubický kraj 38 839 Kč 53 572 Kč 104 491 Kč 36 961 Kč 41 104 Kč 59 288 Kč
Kraj Vysočina - - - 36 786 Kč 40 651 Kč 53 868 Kč
Jihomoravský kraj 31 019 Kč 68 287 Kč 162 524 Kč 37 843 Kč 45 272 Kč 66 438 Kč
Olomoucký kraj 33 112 Kč 73 736 Kč 134 128 Kč 38 182 Kč 42 928 Kč 65 602 Kč
Zlínský kraj 30 066 Kč 72 015 Kč 148 037 Kč 37 384 Kč 43 102 Kč 57 847 Kč
Moravskoslezský kraj 31 363 Kč 68 872 Kč 139 317 Kč 37 503 Kč 43 691 Kč 64 029 Kč

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 962 Kč 55 962 Kč 173 341 Kč 47 753 Kč 68 944 Kč 100 529 Kč
Středočeský kraj 34 606 Kč 72 660 Kč 129 414 Kč 31 856 Kč 44 009 Kč 63 888 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 016 Kč 49 115 Kč 74 635 Kč
Plzeňský kraj 41 455 Kč 62 594 Kč 134 027 Kč 37 758 Kč 49 743 Kč 76 335 Kč
Karlovarský kraj - - - 34 483 Kč 48 297 Kč 78 998 Kč
Ústecký kraj 34 171 Kč 78 989 Kč 166 831 Kč 35 306 Kč 52 014 Kč 75 296 Kč
Liberecký kraj 37 107 Kč 76 635 Kč 133 882 Kč 34 081 Kč 48 781 Kč 69 443 Kč
Královéhradecký kraj - - - 34 050 Kč 46 855 Kč 70 868 Kč
Pardubický kraj 29 308 Kč 46 671 Kč 108 024 Kč 33 211 Kč 44 546 Kč 65 814 Kč
Kraj Vysočina 30 832 Kč 62 074 Kč 128 120 Kč 37 263 Kč 49 752 Kč 75 586 Kč
Jihomoravský kraj 33 605 Kč 51 486 Kč 105 639 Kč 36 921 Kč 52 814 Kč 81 594 Kč
Olomoucký kraj - - - 36 937 Kč 54 248 Kč 80 171 Kč
Zlínský kraj 34 834 Kč 70 636 Kč 146 988 Kč 31 369 Kč 48 079 Kč 60 964 Kč
Moravskoslezský kraj 26 702 Kč 47 900 Kč 102 768 Kč 36 316 Kč 49 990 Kč 81 272 Kč

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 1221)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 850 Kč 84 969 Kč 217 812 Kč 42 815 Kč 63 322 Kč 94 960 Kč
Středočeský kraj 23 845 Kč 76 887 Kč 171 375 Kč - - -
Jihočeský kraj 35 774 Kč 58 237 Kč 110 680 Kč - - -
Plzeňský kraj 33 531 Kč 63 548 Kč 114 448 Kč - - -
Karlovarský kraj 35 459 Kč 59 829 Kč 122 759 Kč - - -
Ústecký kraj 30 556 Kč 61 482 Kč 150 773 Kč - - -
Liberecký kraj 20 987 Kč 70 117 Kč 150 569 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 038 Kč 64 596 Kč 113 325 Kč - - -
Pardubický kraj 29 900 Kč 57 206 Kč 114 231 Kč - - -
Kraj Vysočina 29 324 Kč 71 849 Kč 142 449 Kč - - -
Jihomoravský kraj 13 276 Kč 64 866 Kč 151 252 Kč - - -
Olomoucký kraj 29 900 Kč 61 978 Kč 145 175 Kč - - -
Zlínský kraj 33 977 Kč 50 511 Kč 137 221 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 967 Kč 56 388 Kč 115 341 Kč - - -

Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (CZ-ISCO 1222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 52 743 Kč 126 938 Kč 293 226 Kč - - -

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 1223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 608 Kč 79 562 Kč 213 731 Kč 38 663 Kč 67 485 Kč 110 247 Kč
Středočeský kraj 52 180 Kč 79 001 Kč 129 251 Kč - - -
Jihočeský kraj 37 472 Kč 62 064 Kč 117 183 Kč - - -
Plzeňský kraj 41 852 Kč 90 094 Kč 160 035 Kč - - -
Liberecký kraj 49 686 Kč 70 217 Kč 156 435 Kč - - -
Královéhradecký kraj 43 156 Kč 69 622 Kč 129 808 Kč - - -
Pardubický kraj 39 815 Kč 59 099 Kč 103 704 Kč - - -
Kraj Vysočina 44 855 Kč 75 978 Kč 127 040 Kč - - -
Jihomoravský kraj 41 888 Kč 71 791 Kč 163 861 Kč - - -
Olomoucký kraj 42 280 Kč 81 848 Kč 140 840 Kč - - -
Zlínský kraj 42 659 Kč 68 990 Kč 146 427 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 41 129 Kč 67 763 Kč 141 683 Kč - - -

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 1311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 49 855 Kč 86 849 Kč 162 240 Kč 48 528 Kč 68 226 Kč 103 234 Kč
Středočeský kraj 20 030 Kč 51 507 Kč 91 210 Kč - - -
Plzeňský kraj 33 718 Kč 60 283 Kč 113 145 Kč - - -
Ústecký kraj 16 997 Kč 16 997 Kč 84 621 Kč - - -
Jihomoravský kraj 30 737 Kč 36 012 Kč 80 109 Kč 43 477 Kč 54 007 Kč 81 431 Kč
Moravskoslezský kraj 30 977 Kč 44 097 Kč 79 608 Kč - - -

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (CZ-ISCO 1321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 668 Kč 62 401 Kč 144 237 Kč - - -
Středočeský kraj 36 895 Kč 79 082 Kč 164 284 Kč - - -
Jihočeský kraj 36 622 Kč 71 027 Kč 148 739 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 044 Kč 53 201 Kč 129 624 Kč - - -
Karlovarský kraj 41 027 Kč 51 060 Kč 120 424 Kč - - -
Ústecký kraj 20 225 Kč 60 874 Kč 148 932 Kč - - -
Liberecký kraj 38 839 Kč 67 571 Kč 128 181 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 070 Kč 53 050 Kč 121 552 Kč - - -
Pardubický kraj 19 996 Kč 48 738 Kč 106 966 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 848 Kč 64 859 Kč 140 254 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 623 Kč 48 900 Kč 125 611 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 837 Kč 53 394 Kč 105 272 Kč - - -
Zlínský kraj 20 718 Kč 44 666 Kč 88 296 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 600 Kč 49 932 Kč 126 779 Kč - - -

Řídící pracovníci v těžbě a geologii (CZ-ISCO 1322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 45 743 Kč 59 350 Kč 98 631 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 49 099 Kč 72 110 Kč 170 414 Kč - - -

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (CZ-ISCO 1323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 981 Kč 49 477 Kč 114 126 Kč - - -
Jihočeský kraj 36 610 Kč 59 538 Kč 93 325 Kč - - -
Pardubický kraj 42 121 Kč 62 546 Kč 107 186 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 852 Kč 30 534 Kč 56 029 Kč - - -
Zlínský kraj 13 093 Kč 20 050 Kč 49 706 Kč - - -

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 228 Kč 60 975 Kč 144 268 Kč 38 165 Kč 81 451 Kč 110 533 Kč
Středočeský kraj 33 347 Kč 56 875 Kč 130 456 Kč - - -
Jihočeský kraj 28 674 Kč 53 238 Kč 102 438 Kč 37 492 Kč 46 746 Kč 54 130 Kč
Plzeňský kraj 31 393 Kč 53 986 Kč 95 680 Kč - - -
Karlovarský kraj 24 863 Kč 42 049 Kč 70 497 Kč - - -
Ústecký kraj 18 350 Kč 48 827 Kč 102 181 Kč - - -
Liberecký kraj 17 142 Kč 68 751 Kč 140 550 Kč - - -
Královéhradecký kraj 36 907 Kč 53 405 Kč 105 259 Kč - - -
Pardubický kraj 13 611 Kč 40 009 Kč 83 494 Kč - - -
Kraj Vysočina 32 708 Kč 51 318 Kč 109 452 Kč 31 197 Kč 44 130 Kč 55 597 Kč
Jihomoravský kraj 32 108 Kč 50 263 Kč 101 731 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 140 Kč 54 380 Kč 104 874 Kč - - -
Zlínský kraj 28 992 Kč 44 265 Kč 89 938 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 328 Kč 50 247 Kč 107 215 Kč - - -

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 1330)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 13 930 Kč 77 958 Kč 189 797 Kč 42 287 Kč 66 116 Kč 102 526 Kč
Jihočeský kraj 47 350 Kč 84 043 Kč 125 752 Kč - - -
Plzeňský kraj 43 769 Kč 70 977 Kč 199 165 Kč - - -
Ústecký kraj 37 520 Kč 83 188 Kč 115 160 Kč - - -
Liberecký kraj 46 324 Kč 70 463 Kč 138 534 Kč - - -
Královéhradecký kraj 45 161 Kč 69 711 Kč 128 794 Kč - - -
Kraj Vysočina 46 406 Kč 76 343 Kč 132 094 Kč - - -
Jihomoravský kraj 37 155 Kč 82 828 Kč 166 623 Kč 43 214 Kč 63 947 Kč 81 637 Kč
Moravskoslezský kraj 29 904 Kč 60 115 Kč 138 439 Kč 36 664 Kč 53 903 Kč 84 071 Kč

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti (CZ-ISCO 1341)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 35 288 Kč 47 397 Kč 60 445 Kč
Středočeský kraj - - - 33 110 Kč 42 413 Kč 51 993 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 454 Kč 41 433 Kč 50 102 Kč
Plzeňský kraj - - - 35 066 Kč 41 544 Kč 50 495 Kč
Karlovarský kraj - - - 33 861 Kč 42 907 Kč 48 793 Kč
Ústecký kraj - - - 36 195 Kč 44 417 Kč 51 600 Kč
Liberecký kraj - - - 34 878 Kč 44 294 Kč 52 070 Kč
Královéhradecký kraj - - - 33 799 Kč 40 602 Kč 49 886 Kč
Pardubický kraj - - - 33 269 Kč 41 774 Kč 49 338 Kč
Kraj Vysočina - - - 32 293 Kč 39 129 Kč 52 754 Kč
Jihomoravský kraj - - - 34 942 Kč 43 501 Kč 50 890 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 767 Kč 40 391 Kč 50 016 Kč
Zlínský kraj - - - 32 289 Kč 40 482 Kč 49 365 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 35 013 Kč 43 827 Kč 53 332 Kč

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví (CZ-ISCO 1342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 688 Kč 62 777 Kč 143 155 Kč 51 235 Kč 75 951 Kč 137 189 Kč
Středočeský kraj 40 380 Kč 66 232 Kč 140 298 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 384 Kč 71 752 Kč 217 991 Kč - - -
Plzeňský kraj 39 841 Kč 59 241 Kč 127 402 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 347 Kč 71 600 Kč 147 939 Kč - - -
Ústecký kraj 37 557 Kč 96 540 Kč 174 138 Kč - - -
Liberecký kraj - - - 40 257 Kč 57 219 Kč 99 860 Kč
Královéhradecký kraj 34 919 Kč 47 745 Kč 150 508 Kč 54 574 Kč 69 648 Kč 176 277 Kč
Pardubický kraj 37 454 Kč 53 762 Kč 116 756 Kč - - -
Jihomoravský kraj - - - 41 405 Kč 71 671 Kč 128 622 Kč
Olomoucký kraj 42 490 Kč 104 594 Kč 167 971 Kč 42 812 Kč 59 514 Kč 83 310 Kč
Zlínský kraj 37 421 Kč 74 368 Kč 154 596 Kč 47 826 Kč 59 490 Kč 111 398 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 43 610 Kč 68 144 Kč 147 226 Kč

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 1343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 36 330 Kč 42 941 Kč 65 517 Kč
Středočeský kraj - - - 33 716 Kč 42 732 Kč 60 829 Kč
Ústecký kraj - - - 36 679 Kč 44 072 Kč 60 081 Kč
Liberecký kraj - - - 29 730 Kč 38 749 Kč 55 262 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 711 Kč 41 768 Kč 60 756 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 473 Kč 41 346 Kč 64 177 Kč

Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 1344)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 36 615 Kč 48 841 Kč 80 171 Kč
Středočeský kraj - - - 35 188 Kč 48 953 Kč 75 221 Kč
Jihočeský kraj - - - 35 470 Kč 47 233 Kč 76 683 Kč
Plzeňský kraj - - - 38 885 Kč 55 311 Kč 77 382 Kč
Ústecký kraj - - - 40 058 Kč 55 860 Kč 77 136 Kč
Královéhradecký kraj - - - 37 419 Kč 59 103 Kč 82 649 Kč
Pardubický kraj - - - 39 249 Kč 47 589 Kč 71 435 Kč
Jihomoravský kraj - - - 37 986 Kč 45 531 Kč 71 414 Kč
Olomoucký kraj - - - 38 801 Kč 53 849 Kč 66 724 Kč
Zlínský kraj - - - 37 336 Kč 44 242 Kč 54 143 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 37 391 Kč 46 792 Kč 72 032 Kč

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání (CZ-ISCO 1345)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 39 614 Kč 62 462 Kč 114 820 Kč 45 680 Kč 59 553 Kč 80 171 Kč
Středočeský kraj - - - 42 000 Kč 55 487 Kč 73 409 Kč
Jihočeský kraj 35 356 Kč 66 170 Kč 107 363 Kč 40 984 Kč 51 427 Kč 67 929 Kč
Plzeňský kraj - - - 41 397 Kč 52 411 Kč 68 868 Kč
Karlovarský kraj - - - 40 117 Kč 53 464 Kč 67 225 Kč
Ústecký kraj - - - 43 907 Kč 56 327 Kč 73 971 Kč
Liberecký kraj - - - 41 782 Kč 54 685 Kč 67 723 Kč
Královéhradecký kraj - - - 40 923 Kč 52 343 Kč 66 538 Kč
Pardubický kraj - - - 39 493 Kč 49 502 Kč 62 952 Kč
Kraj Vysočina - - - 39 685 Kč 49 642 Kč 64 548 Kč
Jihomoravský kraj 39 490 Kč 68 047 Kč 147 906 Kč 41 891 Kč 53 349 Kč 69 213 Kč
Olomoucký kraj - - - 41 551 Kč 53 331 Kč 68 529 Kč
Zlínský kraj - - - 40 186 Kč 49 722 Kč 64 728 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 42 673 Kč 53 517 Kč 70 195 Kč

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 219 Kč 109 648 Kč 258 527 Kč - - -
Středočeský kraj 48 133 Kč 66 057 Kč 116 523 Kč - - -
Jihočeský kraj 44 199 Kč 69 254 Kč 153 353 Kč - - -
Plzeňský kraj 47 181 Kč 73 004 Kč 145 098 Kč - - -
Karlovarský kraj 44 366 Kč 62 755 Kč 122 476 Kč - - -
Ústecký kraj 42 798 Kč 64 080 Kč 119 755 Kč - - -
Liberecký kraj 49 030 Kč 69 773 Kč 152 533 Kč - - -
Královéhradecký kraj 39 800 Kč 69 654 Kč 140 707 Kč - - -
Pardubický kraj 44 037 Kč 71 757 Kč 169 566 Kč - - -
Kraj Vysočina 44 514 Kč 63 638 Kč 108 728 Kč - - -
Jihomoravský kraj 43 417 Kč 75 338 Kč 196 204 Kč - - -
Olomoucký kraj 44 232 Kč 70 179 Kč 146 245 Kč - - -
Zlínský kraj 44 367 Kč 61 197 Kč 121 768 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 40 259 Kč 68 301 Kč 131 657 Kč - - -

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech (CZ-ISCO 1349)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 128 Kč 35 449 Kč 107 924 Kč 47 916 Kč 72 997 Kč 104 262 Kč
Středočeský kraj - - - 39 697 Kč 61 517 Kč 89 116 Kč
Jihočeský kraj - - - 37 397 Kč 59 929 Kč 88 057 Kč
Plzeňský kraj - - - 37 135 Kč 66 953 Kč 94 793 Kč
Karlovarský kraj - - - 41 340 Kč 61 501 Kč 88 122 Kč
Ústecký kraj 23 748 Kč 34 688 Kč 89 533 Kč 41 650 Kč 64 786 Kč 95 656 Kč
Liberecký kraj - - - 38 712 Kč 67 505 Kč 96 360 Kč
Královéhradecký kraj - - - 39 049 Kč 66 303 Kč 88 010 Kč
Pardubický kraj - - - 37 613 Kč 70 451 Kč 92 195 Kč
Kraj Vysočina - - - 37 497 Kč 66 859 Kč 94 052 Kč
Jihomoravský kraj - - - 40 955 Kč 62 205 Kč 89 357 Kč
Olomoucký kraj 23 543 Kč 38 825 Kč 77 313 Kč 34 963 Kč 64 200 Kč 91 987 Kč
Zlínský kraj - - - 39 315 Kč 61 999 Kč 77 755 Kč
Moravskoslezský kraj 23 934 Kč 36 318 Kč 83 366 Kč 44 558 Kč 63 743 Kč 94 037 Kč

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb (CZ-ISCO 1412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj - - - 24 137 Kč 36 477 Kč 46 269 Kč
Jihomoravský kraj 20 451 Kč 31 615 Kč 48 896 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 911 Kč 21 951 Kč 37 752 Kč - - -

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (CZ-ISCO 1420)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 759 Kč 36 562 Kč 100 480 Kč - - -
Středočeský kraj 26 459 Kč 34 739 Kč 78 530 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 118 Kč 29 847 Kč 65 979 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 349 Kč 36 597 Kč 77 298 Kč - - -
Ústecký kraj 12 443 Kč 32 046 Kč 74 073 Kč - - -
Liberecký kraj 26 719 Kč 27 388 Kč 68 182 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 227 Kč 36 529 Kč 63 776 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 952 Kč 35 550 Kč 67 690 Kč - - -
Zlínský kraj 13 458 Kč 23 567 Kč 41 581 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 13 606 Kč 25 209 Kč 54 676 Kč - - -

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 827 Kč 54 896 Kč 87 350 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 294 Kč 44 493 Kč 77 912 Kč
Jihomoravský kraj - - - 29 754 Kč 43 228 Kč 62 056 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 25 954 Kč 41 965 Kč 67 110 Kč

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) (CZ-ISCO 1439)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 12 200 Kč 39 485 Kč 99 638 Kč 37 580 Kč 53 650 Kč 89 012 Kč
Královéhradecký kraj - - - 38 812 Kč 57 748 Kč 75 839 Kč
Jihomoravský kraj 18 220 Kč 25 565 Kč 51 054 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 67 906 Kč 66 194 Kč
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) 70 462 Kč 54 022 Kč
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů 73 734 Kč 45 123 Kč
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 60 211 Kč 55 854 Kč
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 68 201 Kč 52 523 Kč
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností 99 982 Kč 57 257 Kč
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 81 610 Kč 65 517 Kč
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí 40 200 Kč 57 301 Kč
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 62 577 Kč 48 799 Kč
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii 63 463 Kč -
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví 45 794 Kč 46 322 Kč
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 50 536 Kč 51 439 Kč
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 69 970 Kč 61 399 Kč
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti - 44 774 Kč
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví 74 502 Kč 71 398 Kč
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory - 44 907 Kč
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) 39 658 Kč 49 957 Kč
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání 44 824 Kč 56 243 Kč
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb 90 581 Kč -
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech 35 591 Kč 66 741 Kč
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb 50 853 Kč 41 363 Kč
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb 27 682 Kč 33 377 Kč
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 36 250 Kč -
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy 34 911 Kč 44 066 Kč
1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) 33 907 Kč 55 247 Kč
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí 45 829 Kč 59 177 Kč
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) 55 938 Kč 50 636 Kč
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu 75 986 Kč 57 189 Kč
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální 73 720 Kč 58 786 Kč
12123 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti - 41 975 Kč
12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu - 33 076 Kč
12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic 79 103 Kč 59 020 Kč
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu 67 617 Kč 51 431 Kč
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu 54 399 Kč -
12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací 68 734 Kč -
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje 77 724 Kč 67 697 Kč
12239 Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 75 067 Kč -
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví 35 012 Kč 54 798 Kč
13113 Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti - 43 481 Kč
13114 Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 55 171 Kč -
13115 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí - 62 628 Kč
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 57 630 Kč -
13213 Řídící pracovníci v energetice 82 954 Kč -
13215 Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací 50 094 Kč -
13222 Řídící pracovníci v těžbě 59 389 Kč -
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu 37 791 Kč 35 412 Kč
13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii - 47 889 Kč
13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví 53 865 Kč -
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu 62 436 Kč 38 838 Kč
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování 39 240 Kč -
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy 51 041 Kč 53 773 Kč
13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb 61 562 Kč -
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky 60 058 Kč -
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností 79 111 Kč 58 273 Kč
13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností - 65 538 Kč
13411 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) - 43 871 Kč
13413 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy - 49 329 Kč
13442 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory) 37 077 Kč 59 466 Kč
13443 Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) 40 744 Kč 49 524 Kč
13451 Řídící pracovníci na základních školách - 55 961 Kč
13452 Řídící pracovníci na středních školách - 58 706 Kč
13455 Řídící pracovníci na vysokých školách 58 906 Kč 51 257 Kč
13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb 94 728 Kč -
13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb 80 643 Kč -
13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech - 46 209 Kč
13494 Řídící pracovníci v právní oblasti - 72 948 Kč
14111 Řídící pracovníci v hotelích 52 253 Kč -
14121 Řídící pracovníci v restauracích 26 424 Kč -
14122 Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních) - 31 969 Kč
14125 Řídící pracovníci ve školních jídelnách - 33 619 Kč
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě 36 567 Kč -
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě 38 830 Kč -
14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi 69 421 Kč 42 608 Kč
14313 Řídící pracovníci v oblasti sportu - 50 495 Kč
14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb 33 907 Kč -
14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí 31 981 Kč -
14395 Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností - 60 921 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sledování ukazatelů výkonnosti organizace. 99
Stanovení obchodního plánu pro dosahování vytyčených cílů a dohled nad jeho plněním. 99
Kontrola nákladů a efektivního využívání prostředků. 99
Analyzování příčin provozních problémů. 99
Dohled nad realizací nejdůležitějších obchodních projektů. 99
Sledování vývoje trhu a vyhledávání nových obchodních příležitostí. 99
Zavádění nástrojů neustálého zlepšování procesů v organizaci (Lean Management, Six Sigma, SMED, 5S atd.). 99
Uzavírání různých forem partnerství s jinými organizacemi a institucemi. 99
Reprezentování organizace v médiích a na veřejnosti. 99
Výběr zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování a realizace některých dalších personálních procesů. 99

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51.Z.2412 Koordinování a řízení činností menší organizace, provádění strategických rozhodnutí 7 Nutné
i51.D.2412 Zpracovávání dlouhodobých a krátkodobých plánů činnosti menší organizace 7 Nutné
i51.Z.2411 Řízení a koordinování finančních operací menší organizace 7 Nutné
h12.D.2411 Zpracovávání obchodní a marketingové koncepce a strategie menší organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů 7 Nutné
i51.Z.2413 Koordinování fungování menší organizace z personálního a odborného hlediska 7 Nutné
i54.Z.2064 Uplatňování základů managementu kvality 7 Nutné
i51.C.2016 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace 7 Nutné
i51.Z.1006 Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců 7 Nutné
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0041 management malého a středního podniku 7 Nutné
i53._.0001 procesní řízení 7 Nutné
i54._.0023 management kvality 7 Nutné
i51._.0044 management rizik 7 Nutné
i51._.0025 krizový management 7 Nutné
i51._.0024 projektový management 7 Nutné
i51._.0028 environmentální management 7 Nutné
l24._.0012 systém řízení BOZP ve firmě 7 Nutné
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 7 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i51._.0021 personální management 7 Nutné
i32._.0021 finanční plánování 7 Nutné
i51._.0005 strategické řízení organizace 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 5
a12 Zvládání zátěže 5
a11 Aktivní přístup 5
a09 Plánování a organizování práce 5
a08 Řešení problémů 5
a07 Samostatnost 5
a06 Výkonnost 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 5
a04 Flexibilita 5
a03 Kreativita 5
a02 Kooperace (spolupráce) 5
a15 Ovlivňování ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.