Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30357

Správní referent vězeňství specialista

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Správní referent vězeňství specialista řídí a kontroluje oblast správních činností ve vazebních věznicích a věznicích. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ano

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.Z.4311 Koordinace a metodické usměrňování řízení o mimořádných opravných prostředcích z celostátních hledisek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3313 Provádění kontrol všech činností souvisejících se správou věznic 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3314 Provádění kontrol a sledování trvání výkonu vazby nebo trestů odnětí svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8322 Vedení příslušné dokumentace v oblasti správního referenta vězeňství specialisty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1311 Poskytování rad a odborných konzultací v oblasti metodiky správy věznic 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1311 Řízení činnosti správních a samostatných správních referentů vězeňství ve vazebních věznicích a věznicích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.