Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101596

Tlumočník znakové řeči

Tlumočník znakové řeči převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Tlumočí věrně způsob vyjádření slyšícího a neslyšícího účastníka komunikace, nemění význam ani obsah sdělení.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vizualizátor mluvené češtiny, Transliterátor znakované češtiny , Tlumočník znakového jazyka, Tlumočník neslyšících osob, Tlumočník posunkové řeči, Sign language interpreter
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Příbuzné specializace: Tlumočník, Překladatel uměleckých textů, Soudní tlumočník a překladatel, Překladatel, Konsekutivní tlumočník, Simultánní tlumočník, Překladatel odborných textů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tlumočení běžných každodenních situací do znakové řeči a naopak (u lékaře, na úřadě, na poště, v bance).
 • Tlumočení telefonních hovorů do znakové řeči a překlad textů či pomoc při vyplňování formulářů.
 • Tlumočení soudních jednání, výslechu svědků a obecné tlumočení pro státní orgány z mluveného jazyka do znakové řeči a naopak.
 • Ověřování správnosti překladů důležitých dokumentů a listin psaných znakovým jazykem.
 • Tlumočení kulturních akcí do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení divadelních představení do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení hudby a zpěvu do znakové řeči.

CZ-ISCO

 • 26431 - Překladatelé a tlumočníci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci http://data.europa.eu/esco/isco/C2643

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru filologie 7310R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru filologie 7310T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j37.C.1100 Vnímání mluvené řeči sledováním pohybů rtů, výrazu obličeje, gestikulace i pohybů těla 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37.C.7203 Orientace v problémech sluchově postižených a neslyšících osob 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37.C.1101 Převádění mluveného jazyka do jazyka znakového a naopak 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37.C.1102 Zřetelná artikulace mluvených slov 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37.D.8104 Zapisování znakové řeči 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37.C.1103 Zachování komunikačního cíle mluvčího a adekvátního dopadu sdělení na adresáta 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j37._.0021 pracovní jazyky a jiné komunikační systémy sluchově postižených osob 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0093 základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf