Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102367

Archeolog

Archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Prehistorik, Kurátor, Správce sbírky
Podřízené specializace: Industriální archeolog, Archeolog pravěku, Archeolog starověku, Archeolog středověku, Archeolog novověku
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
  • Provádění přípravných heuristických prací.
  • Zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
  • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
  • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
  • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.
  • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.