Typ JP ID
Povolání 6072

Zemědělský technik

Zemědělský technik zajišťuje ucelené technologické postupy v chovech zvířat a při pěstování plodin v semenářství, zelinářství a ovocnářství.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Zemědělec farmář, Inseminační technik, Rostlinolékařský technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Agronom, Zemědělský mechanizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů v zemědělské výrobě.
 • Určování a zajišťování technologických postupů v chovech zvířat.
 • Řízení živočišné výroby a zajišťování návazností na další úseky výroby.
 • Stanovování způsobů pěstování plodin na stanovených půdních plochách.
 • Stanovování způsobů chovu, krmných dávek, kontroly technologických režimů.
 • Řízení provozu, seřizování, zajišťování oprav mechanizačních nebo automatických strojů a zařízení.
 • Sledování vývoje ekonomiky.
 • Zajišťování pracovních a obchodních činností.
 • Vedení a zpracovávání provozní dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Agropodnikání 41-41-M/01
RVP Chovatelství 41-43-M/02
RVP Zahradnictví 41-44-M/01
RVP Zahradnictví 41-44-L/51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Servisní technik/technička zemědělské mechanizace (41-100-M)
 • Hodnotitel/hodnotitelka koní (41-002-M)