Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103224

Strážný ozbrojených sil ČR

Strážný ozbrojených sil ČR vykonává strážní službu pro zajištění ostrahy a ochrany osob, vozidel a objektů důležitých pro obranu státu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strážný, Starší strážný, Desátník, Četař, Starší strážný - specialista
Podřízené specializace: Strážný Hradní stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 03102 - Mužstvo v ozbrojených silách
  • 0310 - Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) (CZ-ISCO 0310)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 608 Kč 45 634 Kč 56 220 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0310 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků) - 42 186 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2501 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2504 Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2015 Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštního významu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.1010 Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.1011 Obsluhování technických bezpečnostních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.1013 Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2519 Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf