Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100986

Umělecký vlásenkář a maskér

Umělecký vlásenkář a maskér provádí maskérské práce a vytváří speciální výrazové efekty pro uměleckou tvorbu v divadle, ve filmu a v televizi, zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické vlásenky a vlásenkářské výrobky z lidských vlasů, zvířecích hřív, syntetických vláken a dalších materiálů, vytváří a upravuje účesy účinkujících.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kompletní maskérské práce a speciální výrazové efekty podle výtvarných návrhů a tvůrčích záměrů inscenátorů.
 • Zhotovování všech druhů vlásenek, experimentálních vlásenek (náhlavců), vlasových a vousových doplňků z přírodních, umělých a experimentálních materiálů podle výtvarných návrhů.
 • Tvorba a úprava účesů účinkujících umělců i komparsu.
 • Zajišťování umělecké, technické a organizační kvality maskérských a vlásenkářských prací během představení a natáčení.

CZ-ISCO

 • 51421 - Kosmetici a maskéři
 • 51410 - Kadeřníci
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech
 • 5141 - Kadeřníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7319

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Vlásenkář a maskér 82-51-H/05
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Kadeřník 69-51-H/01
RVP Kosmetické služby 69-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kadeřník 6951H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička 6952H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.A.1013 Měření hlavy, zaznamenání obrysu čela a výroba montury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1026 Zhotovení všech druhů vlásenek, experimentálních vlásenek (náhlavců), vlasových a vousových doplňků z přírodních, umělých a experimentálních materiálů podle výtvarných návrhů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1019 Údržba vlásenek a vlasových doplňků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1017 Výroba a užití pleší 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1022 Výroba drobných výrobků z latexu, tzv. zvláštních efektů pro maskérské účely 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1023 Odlévání částí lidského těla do sádry, latexu, silikonu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1025 Líčení charakterní masky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1011 Líčení umělců a komparsistů, úprava jejich účesů a masek pro potřebu umělecké tvorby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.1001 Orientace ve výtvarných návrzích, pracovních výkresech a dokumentaci vlásenkářských výrobků a masek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1032 Zajišťování umělecké, technické a organizační kvality maskérských a vlásenkářských prací během představení a natáčení. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.A.1015 Zhotovení vousů a vousových doplňků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0001 kadeřnictví (dámské, pánské a dětské účesy, jejich tvorba a úpravy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0003 holičství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0029 dermatologie 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0014 maskérství a líčení pro film a televizi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0002 péče o vlasy a vlasovou pokožku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0012 líčení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0011 kosmetika 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0005 parukářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0013 maskérství a líčení pro divadlo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.