Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102288

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Obsluha sušáren dřeva.
 • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

CZ-ISCO

 • 81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
 • 75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
 • 75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
 • 8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva
 • 7523 - Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (CZ-ISCO 8172)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 307 Kč 28 423 Kč 38 653 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 890 Kč 26 075 Kč 32 878 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 483 Kč 32 427 Kč 42 464 Kč - - -

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 7523)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 23 773 Kč 29 749 Kč 38 525 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 592 Kč 28 888 Kč 37 917 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 26 983 Kč -
7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 26 013 Kč -
75231 Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 24 178 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8172 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva http://data.europa.eu/esco/isco/C8172

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha dřevařských strojů a zařízení (33-035-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.2009 Určování pracovních postupů a metod při obsluze dřevařských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2101 Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1035 Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1036 Obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1021 Obrábění dřevěných materiálů na dřevoobráběcích strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.B.1022 Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.3018 Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.D.2517 Zpracování průvodní dokumentace v dřevařské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0019 technologie zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.