Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103278

Specialista operátor jaderné elektrárny

Specialista operátor jaderné elektrárny řídí a kontroluje provoz primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Energy specialist, Operátor primárního okruhu jaderné elektrárny, Operátor sekundárního okruhu jaderné elektrárny, Operátor jaderné elektrárny specialista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu primárního okruhu jaderné elektrárny a jeho pomocných systémů.
 • Řízení provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny v návaznosti na režimy jaderných reaktorů.
 • Kontrola provozu primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.
 • Koordinace provozu primárního okruhu jaderné elektrárny s operátory sekundárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Koordinace provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny s operátory primárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku.
 • Likvidace abnormálních stavů a mimořádných událostí na obsluhovaném zařízení.

CZ-ISCO

 • 21517 - Inženýři energetici výroby energie
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21517 Inženýři energetici výroby energie 85 837 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zraková zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru energetika 3907T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru jaderná chemie 1408T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.Z.1358 Řízení provozu primárních okruhů jaderných elektráren a jejich zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.1359 Řízení provozu sekundárních okruhů jaderných elektráren a jejich zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3782 Kontrola provozu primárních okruhů jaderných elektráren 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3783 Kontrola provozu sekundárních okruhů jaderných elektráren 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.1253 Řízení likvidace poruchových stavů primárních okruhů jaderných elektráren 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.1254 Řízení likvidace poruchových stavů sekundárních okruhů jaderných elektráren 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.2157 Koordinace provozu primárních okruhů jaderných elektráren s operátory sekundárních okruhů a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.Z.2158 Koordinace provozu sekundárních okruhů jaderných elektráren s operátory primárních okruhů a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1088 Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0074 reaktorové bloky a další zařízení a systémy v jaderných elektrárnách a jejich provoz 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0031 nukleární fyzika 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0002 systémy a standardy jakosti a kvality v jaderné energetice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0003 předpisy a technické normy v jaderné energetice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 4
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 4
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 4
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.