Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102548

Samostatný bezpečnostní pracovník

Samostatný bezpečnostní pracovník provádí inspekci (kontrolu) bezpečnostních činností, zpracovává bezpečnostní plány a projekty,koordinuje bezpečnostní činnosti, odpovídá za zpravodajské a prošetřovací úkony, koordinuje úkony spojené s ochranou majetku a osob,utajovaných informací a dat.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Samostatný bezpečnostní referent, Bezpečnostní systémový analytik, Detektiv specialista, Samostatný instruktor výcviku, Detektiv pro prošetřování událostí, Detektiv zpravodajský pracovník, Detektivní technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování informací o důkazech , svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Monitorování relevantních jednání, činnosti, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které je podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Samostatné zajišťování, získávání, shromažďování a třídění dat pro investigativní analýzu a následnou prognózu a syntézu relevantních informací pro konečného uživatele (klienta v rámci ofenzivního zpravodajství).
 • Samostatné zajišťování opatření k personální, informační, provozní a obchodní bezpečnosti podnikatelských subjektů, organizací a institucí v rámci obranného zpravodajství.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti a v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3411

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód