Typ JP ID
Povolání 102548

Samostatný bezpečnostní pracovník

Samostatný bezpečnostní pracovník provádí inspekci (kontrolu) bezpečnostních činností, zpracovává bezpečnostní plány a projekty,koordinuje bezpečnostní činnosti, odpovídá za zpravodajské a prošetřovací úkony, koordinuje úkony spojené s ochranou majetku a osob,utajovaných informací a dat.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Samostatný bezpečnostní referent, Bezpečnostní systémový analytik, Detektiv specialista, Samostatný instruktor výcviku, Detektiv pro prošetřování událostí, Detektiv zpravodajský pracovník, Detektivní technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování informací o důkazech , svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Monitorování relevantních jednání, činnosti, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které je podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Samostatné zajišťování, získávání, shromažďování a třídění dat pro investigativní analýzu a následnou prognózu a syntézu relevantních informací pro konečného uživatele (klienta v rámci ofenzivního zpravodajství).
 • Samostatné zajišťování opatření k personální, informační, provozní a obchodní bezpečnosti podnikatelských subjektů, organizací a institucí v rámci obranného zpravodajství.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód