Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103158

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů provádí práce při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení, motorových vozidel a technologických linek v zemědělské výrobě.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: zemědělská mechanizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin, Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat, Opravář malé zemědělské mechanizace
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a využití technické dokumentace.
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti.
 • Ruční svařování kovových materiálů plamenem a elektrickým obloukem.
 • Údržba a opravy strojů, zařízení, technologických linek, mobilních energetických prostředků v zemědělské výrobě.
 • Montáž a seřizování strojů, zařízení a technologických linek v zemědělské výrobě.
 • Renovace opotřebených součástí zemědělských strojů a zařízení.
 • Vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů.
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží strojních součástí.
 • Řízení a obsluha motorových vozidel v zemědělské výrobě.
 • Vedení provozní evidence.

CZ-ISCO

 • 72334 - Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
72334 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení 30 853 Kč 28 345 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7233
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7233

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H
KKOVTypeEnum.3 Opravář zemědělských strojů 4155H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01
RVP Opravářské práce 41-55-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář/opravářka strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H)
 • Opravář/opravářka strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)
 • Opravář/opravářka malé zemědělské mechanizace (41-029-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.B.5006 Obsluha malé zemědělské mechanizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3040 Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4127 Provádění údržbářských a opravárenských prací na zemědělských strojích a strojních zařízeních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3041 Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6060 Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1016 Základní operace ručního tváření kovů za tepla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4126 Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v zemědělské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4128 Opravy a údržba motorového vozidla 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.5007 Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.3175 Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0014 části motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0073 technologie oprav a seřizování motorových vozidel 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0052 konstrukce, využití, údržba, diagnostika a opravy zemědělské techniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.