Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103043

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

Operátor gumárenské a plastikářské výroby obsluhuje ruční a automatické stroje a zařízení pro výrobu gumových a plastových polotovarů a výrobků a sleduje, kontroluje a eviduje výrobní parametry v gumárenské a plastikářské výrobě.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník v plastikářské výrobě, Chemik v plastikářské výrobě, Gumař, Kalandrista, Obsluha linek, Výrobce polotovarů, Seřizovač gumárenských zařízení, Seřizovač plastikářských zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola parametrů surovin a polotovarů, jejich množství a kvalita dle plánu výroby.
 • Volba a používání vhodných nástrojů, strojů a materiálů, polotovarů a přípravků.
 • Příprava strojů a zařízení pro zhotovení gumárenských a plastikářských výrobků nebo polotovarů.
 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu výrobní linky dle pokynů, provozních předpisů, technické a technologické dokumentace.
 • Instalace a úprava programů numericky řízených strojů dle typu výroby.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky.
 • Obsluha, kontrola a seřizování výrobních zařízení.
 • Péče o stroje a zařízení v gumárenské a plastikářské výrobě, jejich běžná údržba, seřizování a kontrola správné funkce.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení gumárenské a plastikářské výroby.
 • Pomocné práce při řízení chemických, gumárenských a plastikářských výrobních procesů.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Kontrola produkce.

CZ-ISCO

 • 8141 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
 • 8142 - Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže (CZ-ISCO 8141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 135 Kč 33 510 Kč 43 459 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 358 Kč 37 100 Kč 46 870 Kč - - -
Ústecký kraj 25 546 Kč 32 814 Kč 44 873 Kč - - -
Liberecký kraj 23 728 Kč 28 930 Kč 35 074 Kč - - -
Královéhradecký kraj 23 863 Kč 29 894 Kč 39 445 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 903 Kč 34 596 Kč 42 729 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 133 Kč 29 270 Kč 36 016 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 946 Kč 28 379 Kč 38 725 Kč - - -
Zlínský kraj 30 320 Kč 45 933 Kč 56 419 Kč - - -

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu (CZ-ISCO 8142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 028 Kč 34 703 Kč 45 218 Kč - - -
Plzeňský kraj 20 507 Kč 30 381 Kč 40 744 Kč - - -
Ústecký kraj 21 516 Kč 27 808 Kč 37 267 Kč - - -
Liberecký kraj 24 018 Kč 29 630 Kč 37 727 Kč - - -
Pardubický kraj 22 166 Kč 28 559 Kč 38 192 Kč - - -
Kraj Vysočina 19 302 Kč 27 760 Kč 37 255 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 629 Kč 26 630 Kč 33 626 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8141 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže 33 699 Kč -
8142 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu 28 612 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8141 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže http://data.europa.eu/esco/isco/C8141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
RVP Chemické práce 28-52-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOVTypeEnum.3 Chemik 2852H01
KKOVTypeEnum.3 Chemické práce 2852E01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Konfekcionér/konfekcionérka gumárenské výroby (28-064-H)
 • Lisovač/lisovačka gumárenské výroby (28-063-H)
 • Obsluha gumárenských zařízení (28-055-H)
 • Obsluha plastikářských zařízení (28-058-H)
 • Seřizovač/seřizovačka vstřikovacích lisů pro zpracování plastů (28-057-H)
 • Vizuální kontrolor/kontrolorka gumárenské výroby (28-061-H)
 • Seřizovač/seřizovačka gumárenských zařízení (28-054-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3076 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské a plastikářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.B.0011 Obsluha technologických zařízení jednotlivých gumárenských a plastikářských procesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8428 Digitální správa dokumentace výsledků měření a testů látek a materiálů v gumárenské a plastikářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.3077 Provádění zkoušek vlastností chemických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.B.0012 Ovládání měřicí, regulační a automatizační techniky v gumárenském a plastikářském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.5002 Kontrola kvality surovin, meziproduktů, pomocných látek a finálních výrobků v gumárenské a plastikářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.B.0004 Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.B.0003 Seřizování technologických zařízení jednotlivých gumárenských procesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0021 technologie přípravy gumárenských směsí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0003 gumárenské suroviny 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0007 umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0031 normy a technické podklady v gumárenské a plastikářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.