Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103044

Technik gumárenské a plastikářské výroby

Technik gumárenské a plastikářské výroby stanovuje technologické postupy a zajišťuje, kontroluje a vyhodnocuje technologickou přípravu, průběh a proces výroby pryžových nebo plastových polotovarů a výrobků, včetně kontroly jakosti a kvality.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Výrobní technolog, Technik gumárenské výroby, Technik plastikářské výroby, Rubber technician, Technolog zpracování plastů, Technolog gumárenské výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů gumárenského nebo plastikářského procesu.
 • Vypracovávání příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů.
 • Řízení, kontrola a organizace prací na vymezeném technologickém úseku gumárenské nebo plastikářské výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve výrobě.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrhy opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v oblasti zpracování plastů a pryže.
 • Zajišťování materiálních vstupů do gumárenských a plastikářských procesů a zajišťování výstupů z gumárenských a plastikářských procesů podle standardních postupů.
 • Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny, polotovary a výrobky.
 • Kontrola dodržování výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
 • Vedení provozní a technologické dokumentace.
 • Kontrola parametrů polotovarů a výrobků určených k certifikaci.

CZ-ISCO

 • 31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 43 201 Kč -
31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 38 936 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOVTypeEnum.3 Chemik operátor 2842L01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOVTypeEnum.3 Aplikovaná chemie 2844M01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technolog/technoložka gumárenské výroby (28-062-M)
 • Technolog/technoložka zpracování plastů (28-060-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3076 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.3078 Sestavování technologických postupů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8429 Sběr dat z automatizovaných strojů a práce s digitálně propojenými výrobními systémy v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22.D.3007 Navrhování možností omezení a předcházení vzniku odpadů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8430 Základní optimalizace výroby chemických látek s využitím digitálního modelu a informačního systému výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.3031 Analyzování dat za účelem vyhodnocování účinnosti zařízení včetně sledování dlouhodobých trendů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.Z.0002 Navrhování a řízení technologických procesů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.5003 Kontrola kvality produktů pro zajištění souladu s normami a stanovenými technickými parametry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54.D.5004 Analyzování příčin odchylek ve výrobním procesu a navrhování opatření na jejich eliminaci či odstranění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.8428 Digitální správa dokumentace výsledků měření a testů látek a materiálů v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0003 recyklace 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0021 technologie přípravy gumárenských směsí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0003 gumárenské suroviny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0007 umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0031 normy a technické podklady v gumárenské a plastikářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0061 legislativa a systémy a parametry pro certifikaci výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.