Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 99

Průmyslový modelář

Průmyslový modelář ručně nebo na strojním zařízení vyrábí, sestavuje a opravuje modely, modelová zařízení a makety pro průmyslové potřeby.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Modelář ve slévárenství, Dřevomodelář, Keramik modelář, Obráběč dřeva, Výrobce obuvnických kopyt, Modelář obuvnických kopyt, Modelář forem, Technický modelář, Model maker, Modellierer, Výrobce sádrových forem, Výrobce forem, Výrobce forem ze dřeva, Výrobce kovových forem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba materiálu, technologických postupů, nářadí a nástrojů pro výrobu průmyslových modelů a modelových zařízení s ohledem na použité materiály, postupy a technologie.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů pro výrobu průmyslových modelů a modelových zařízení.
 • Navrhování a vytváření modelů, tvarů a vzorů modelů nebo částí modelových zařízení podle typizovaných nebo jinak daných postupů nebo podle přesných podmínek.
 • Zpracovávání grafických návrhů modelů nebo částí modelových zařízeních podle požadovaných dispozic.
 • Provádění technických výpočtů konstrukčních celků a dílů modelů a modelových zařízení.
 • Zpracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.
 • Obsluha, nastavení a údržba strojních zařízení a ručního elektrického nářadí.
 • Ruční obrábění dřevěných, plastových, železných a neželezných materiálů.
 • Výroba, oprava a sestavování nedělených i dělených modelů, maket a šablonovacích zařízení.
 • Zhotovování zkušebních výrobků a případné úpravy modelů a modelových zařízení pro průmyslové formy.
 • Zhotovování složitých modelů a modelových zařízení.
 • Opravy a úpravy již zhotovených modelů, forem, maket a šablon.
 • Provádění funkčních zkoušek modelů a modelových zařízení.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Skenování, modelování a 3D tisk.

CZ-ISCO

 • 72111 - Modeláři slévárenští
 • 72229 - Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům
 • 7211 - Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách (CZ-ISCO 7211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihomoravský kraj 23 093 Kč 29 204 Kč 40 258 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 910 Kč 33 922 Kč 41 079 Kč - - -

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 887 Kč 33 804 Kč 44 822 Kč 26 340 Kč 32 209 Kč 42 528 Kč
Středočeský kraj 24 320 Kč 34 294 Kč 56 010 Kč 22 710 Kč 29 659 Kč 37 981 Kč
Jihočeský kraj 20 671 Kč 30 431 Kč 40 740 Kč 24 565 Kč 29 582 Kč 35 011 Kč
Plzeňský kraj 23 464 Kč 32 566 Kč 47 271 Kč 25 016 Kč 28 920 Kč 37 414 Kč
Karlovarský kraj 23 520 Kč 31 727 Kč 41 698 Kč 23 947 Kč 28 918 Kč 38 164 Kč
Ústecký kraj 24 026 Kč 33 861 Kč 46 286 Kč 21 828 Kč 29 349 Kč 37 194 Kč
Liberecký kraj 23 007 Kč 30 607 Kč 46 181 Kč 23 531 Kč 30 034 Kč 40 084 Kč
Královéhradecký kraj 23 650 Kč 29 284 Kč 42 756 Kč 24 975 Kč 31 826 Kč 34 781 Kč
Pardubický kraj 20 745 Kč 30 682 Kč 42 631 Kč 24 314 Kč 30 161 Kč 36 391 Kč
Kraj Vysočina 21 886 Kč 30 899 Kč 44 245 Kč 25 757 Kč 31 296 Kč 36 625 Kč
Jihomoravský kraj 19 562 Kč 30 014 Kč 42 087 Kč 23 604 Kč 29 114 Kč 38 654 Kč
Olomoucký kraj 22 502 Kč 30 667 Kč 44 242 Kč 24 052 Kč 29 686 Kč 37 113 Kč
Zlínský kraj 22 566 Kč 31 437 Kč 47 433 Kč 21 829 Kč 29 310 Kč 34 884 Kč
Moravskoslezský kraj 22 699 Kč 32 799 Kč 44 881 Kč 20 544 Kč 27 860 Kč 34 424 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 31 357 Kč -
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 31 569 Kč 29 556 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7211 Slévači, formíři a jádraři http://data.europa.eu/esco/isco/C7211

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Modelář 21-53-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce 2153H
KKOVTypeEnum.3 Modelář 2153H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 33xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů umění a užité umění 82xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Modelář/modelářka ve slévárenství (21-025-H)
 • Keramik modelář / keramička modelářka (28-002-H)
 • Výrobce/výrobkyně obuvnických kopyt (32-042-H)
 • Modelář/modelářka obuvnických kopyt (32-041-M)
 • Výrobce/výrobkyně forem ze dřeva (28-024-H)
 • Výrobce/výrobkyně kovových forem (28-025-H)
 • Výrobce/výrobkyně sádrových forem (28-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2654 Zpracování výkresové dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.6004 Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.6101 Příprava výroby v modelárně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.A.1951 Příprava materiálů pro modelářské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1087 Obsluha strojů a zařízení modelárny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1036 Výroba a opravy modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2039 Povrchové úpravy a opravy zhotovených modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3109 Kontrola kovových a dřevěných modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.1043 Zpracování obuvnických kopyt a materiálů pro jejich výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74.A.4792 Seřizování, ošetřování a údržba technického vybavení modelárny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2019 Volba technologického postupu práce, volba a příprava nástrojů a pomůcek pro modely a modelová zařízení používaná v průmyslové výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.6106 Zhotovení modelu a modelových forem pro průmyslové výrobky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8224 Vedení technické dokumentace, názvosloví a značení průmyslových modelů a modelových zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1035 Tvorba návrhu modelu a modelových zařízení v průmyslové výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.5255 Provádění technických výpočtů konstrukčních celků a dílů modelů a modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0009 materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0007 umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0051 suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0019 technologie zpracování dřeva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0054 technologie zhotovování modelů a forem pro keramické výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0053 technologie výroby a zpracování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0026 technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0024 software pro konstrukci 3D modelů modelových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0038 technologie výroby, tváření a zpracování kovů a kovových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0062 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování forem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 2
4.1 Ochrana zařízení 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.3 Kompetence k podnikavosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.