Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102382

Technik lisovny

Technik lisovny řídí a organizuje práce, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby výlisků z různých materiálů.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: zpracování kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mistr lisovny, Technolog lisovny, Press technician, Techniker Presswerk
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování materiálně-technického zásobování na vymezeném úseku lisovny.
 • Volba vhodného výrobního stroje nebo výrobní linky a technologická příprava výroby výlisků.
 • Organizace prací na vymezeném technologickém úseku lisovny.
 • Spolupráce a plánování obměny technologického vybavení lisovny.
 • Spolupráce při stanovování způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Kontrola plnění operativních plánů a zavádění nových inovací do lisování.
 • Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci svěřeného úseku lisovny.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci svěřeného úseku lisovny.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Kontrola kvality a tolerance odchylek v oblasti výlisků.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v lisovně.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v lisovně.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31212 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
 • 3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství (CZ-ISCO 3121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 35 825 Kč 48 551 Kč 63 020 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 856 Kč 47 576 Kč 53 741 Kč - - -
Ústecký kraj 36 261 Kč 46 045 Kč 55 900 Kč - - -
Jihomoravský kraj 33 102 Kč 45 710 Kč 73 135 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 38 975 Kč 48 370 Kč 58 339 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 47 155 Kč -
31212 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby 47 995 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby a hutní výroby http://data.europa.eu/esco/isco/C3121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Hutnictví 21-43-M/01
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
RVP Strojírenství 23-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.3 Strojírenství 2341M01
KKOVTypeEnum.3 Řízení jakosti ve strojírenství 2341M003
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOVTypeEnum.3 Hutnictví 2143M01
KKOVTypeEnum.3 Řízení a kontrola výroby 2143M002
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M
KKOVTypeEnum.3 Slévárenství 2144M001
KKOVTypeEnum.3 Strojírenská metalurgie 2144M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Hutník operátor 21-43-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOVTypeEnum.3 Hutník operátor 2143L001
KKOVTypeEnum.3 Hutník operátor 2143L01
KKOVTypeEnum.3 Hutnictví 2143L504
KKOVTypeEnum.3 Hutník operátor 2143L51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.5006 Řešení organizačních a provozních problémů v hutní, kovárenské a slévárenské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3152 Kontrola dodržování technologických postupů v lisování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.C.2901 Vedení evidence servisních zásahů a oprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.1311 Řízení technologického úseku lisovny kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2413 Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro lisování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.2152 Koordinace operativních plánů hutní výroby s ostatními útvary organizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2301 Rozlišování materiálů pro lisování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1028 Řešení neshod ve výrobě a reklamací výkovků zaviněných nevhodným tepelným zpracováním 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8213 Vedení technické dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.A.4010 Ošetřování a běžná údržba zařízení lisovny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1029 Zajištění technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0031 technologie lisování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0041 normy jakosti a kvality v hutnictví, kovárenství a slévárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0040 normy a technické podklady v hutnictví, kovárenství a slévárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.