Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101882

Dělník v železniční infrastruktuře

Dělník v železniční infrastruktuře provádí práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a zařízení železniční infrastruktury převážně ruční manipulací nebo s využitím drobné mechanizace.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Traťový dělník, Traťový dělník obchůzkář, Worker in railway infrastructure, Arbeiter in der Eisenbahninfrastruktur
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ruční údržba, opravy a montáž kolejových tratí a zařízení infrastruktury.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Kontrola stavu železničních tratí.
 • Úprava terénu pro kolejové lože.
 • Sanace železničního svršku nebo spodku.
 • Odstraňování porostů z kolejových tratí.
 • Dohlížení na správný stav kolejového spodku a svršku.
 • Obchůzky přiděleného úseku tratí.
 • Měření rozchodu koleje s odstraňováním drobných závad.
 • Ohlašování závad většího rozsahu nadřízeným pracovníkům.
 • Ruční manipulační práce s předměty.
 • Obsluha drobné mechanizace.

CZ-ISCO

 • 93332 - Pomocní manipulační pracovníci v dopravě
 • 9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (CZ-ISCO 9333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 860 Kč 22 857 Kč 35 638 Kč 22 506 Kč 28 928 Kč 34 972 Kč
Středočeský kraj 15 659 Kč 25 343 Kč 36 477 Kč 20 498 Kč 24 705 Kč 32 230 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 338 Kč 25 917 Kč 32 565 Kč
Plzeňský kraj 23 202 Kč 32 371 Kč 38 875 Kč 25 338 Kč 29 208 Kč 32 077 Kč
Ústecký kraj - - - 16 342 Kč 22 918 Kč 30 423 Kč
Královéhradecký kraj - - - 19 448 Kč 26 066 Kč 32 495 Kč
Pardubický kraj 16 123 Kč 25 592 Kč 33 199 Kč 20 348 Kč 24 483 Kč 29 861 Kč
Kraj Vysočina 17 926 Kč 26 876 Kč 34 478 Kč 22 490 Kč 25 816 Kč 30 513 Kč
Jihomoravský kraj 14 603 Kč 23 751 Kč 32 264 Kč 20 446 Kč 26 619 Kč 31 290 Kč
Olomoucký kraj 15 693 Kč 24 362 Kč 33 580 Kč 21 685 Kč 26 540 Kč 29 853 Kč
Zlínský kraj 18 292 Kč 23 402 Kč 34 761 Kč 14 887 Kč 23 119 Kč 27 306 Kč
Moravskoslezský kraj 14 625 Kč 21 898 Kč 31 834 Kč 18 511 Kč 23 424 Kč 31 150 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 24 462 Kč 26 079 Kč
93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě 25 162 Kč 23 915 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9333 Pomocní manipulační pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C9333

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOVTypeEnum.3 Strojírenské práce 2351E01
KKOVTypeEnum.3 Strojírenská výroba 2351E501
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E
KKOVTypeEnum.3 Stavební práce 3667E002
KKOVTypeEnum.3 Stavební práce 3667E02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Traťový dělník / traťová dělnice (37-066-E)
 • Traťový dělník obchůzkář / traťová dělnice obchůzkářka (37-067-E)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.A.4032 Opravy, montáže a demontáže železničních tratí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.2008 Manipulace s materiálem, převážení a přenášení pro činnost traťový dělník 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.2001 Zemní práce s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.2002 Ruční regenerace dřevěných pražců 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.2000 Odstraňování porostů podél dopravní cesty 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.A.2006 Provádění zemních prací s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože pro činnost traťový dělník - obchůzkář 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.3914 Kontrola stavu železničních tratí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.1124 Provádění drobných udržovacích prací na železničním svršku a spodku 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.1010 Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0032 technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0012 dopravní stavby 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0027 činnosti traťového dělníka a traťového dělníka - obchůzkáře 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0092 interní normy železniční dopravy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0094 předpisy železniční dopravy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Klaustrofobie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.