Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6111

Veterinární technik

Veterinární technik ošetřuje, dohlíží a pečuje o zdravotní stav a kondici zvířat, dále asistuje veterinárnímu lékaři při preventivních, diagnostických a léčebných úkonech.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Veterinary technician, Soukromý veterinární technik, Veterinární sestra, Veterinární bratr, Diplomovaný veterinární asistent, Diplomovaný specialista, Privater Veterinärtechniker, Private Veterinary technician
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 166/1999, Sb., o veterinární péči, vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.

CZ-ISCO

  • 32400 - Veterinární technici a asistenti
  • 3240 - Veterinární technici a asistenti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3240 Veterinární technici a asistenti http://data.europa.eu/esco/isco/C3240

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veterinářství 43-41-M/01
RVP Veterinární sestra 43-31-N/02
RVP Veterinární asistent 43-31-N/03
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence 4341M
KKOVTypeEnum.3 Veterinární prevence 4341M001
KKOVTypeEnum.3 Veterinářství 4341M01
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství 4331N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Oprávnění k činnosti soukromého veterinárního technika podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.A.8026 Provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat, kastrace samců, krácení ocasů selat, štěňat a jehňat, kauterizace zobáků hrabavé drůbeže a dalších zákroků nevyžadujících znecitlivění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8312 Ošetřování a úprava paznehtů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8096 Ošetřování nemocných kopyt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8164 Péče o narozená selata a o jejich správný růst 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8095 Evidence a označování zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1134 Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti evidence zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8109 Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8024 Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře, asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.4021 Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení používaných v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.6022 Manipulace s předměty a materiály při odebírání vzorků biologických materiálů v terénu, při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.8022 Vedení dokumentace a záznamů o vybraných veterinárních úkonech v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.3911 Kontrola dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a na jatkách, prohlídka jatečních zvířat, vyšetřování na trichydy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1901 Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.8027 Provádění jednoduchých chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků nevyžadující celkové znecitlivění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.3921 Provádění fyzioterapie u zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0003 choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0008 obvazová technika u zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0092 zvířecí farmakologie a výživa 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf