Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101567

Obuvník scénické a krojové obuvi

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výtvarníkem.
 • Studium výtvarného návrhu a samostatné zpracovávání výtvarných návrhů.
 • Příprava pracoviště, potřebných materiálů, pomůcek, nástrojů, nářadí a strojů.
 • Kreslení a oddělování dílů a částí výrobku.
 • Ortopedické úpravy při dodržování náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s používáním speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, podle vlastních znalostí historických stylů a podle potřeb scénické praxe.
 • Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi.
 • Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Samostatné navrhování modelů obuvi.
 • Péče o nástroje, nářadí a stroje a jejich běžná údržba.
 • Zhotovování nejnáročnějších ručně šitých modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi.
 • Individuální ruční výroba scénické a taneční obuvi podle návrhů výtvarníků a podle potřeb scénické praxe z různých materiálů a různou technologií.

CZ-ISCO

 • 75369 - Ostatní pracovníci v oborech příbuzných obuvnictví
 • 7536 - Obuvníci a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7536 Obuvníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7536

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H
KKOVTypeEnum.3 Výrobce obuvi 3254H01
KKOVTypeEnum.3 Obuvník 3254H006

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice scénické obuvi (32-012-H)
 • Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv (32-047-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.A.3036 Individuální ruční výroba scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.3055 Dokončování, zdobení a další úpravy konečného vzhledu obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.1034 Úprava fazon a kopyt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.7251 Samostatné navrhování modelů scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.A.4011 Opravy scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.B.1906 Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.2935 Volba postupu práce, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu scénické, taneční, baletní, historické a krojové obuvi. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23.D.4012 Měření nohou pro výrobu obuvi, kreslení a oddělování dílů a částí výrobku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0001 technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0053 technologie oprav obuvi a kožené galanterie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0051 technologie výroby usňové obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0032 anatomie, fyziologie nohy, biomechanika chůze, vady a nemoci nohou a možnosti kompenzace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e23._.0098 historie obuvi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.