Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102035

Pomocný pracovník v obchodě

Pomocný pracovník v obchodě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Doplňovač v obchodě, Manipulační pracovník, Pomocný pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoúčelových zařízení obchodních provozů.
 • Čištění zařízení, prodejních prostor a okolí prodejny.
 • Pomocné práce při údržbě provozovny.
 • Balení zboží a výrobků pro přepravu.
 • Doplňování výrobků a zboží.
 • Třídění a úklid obalového materiálu.
 • Výkup vratných obalů.

CZ-ISCO

 • 93333 - Pomocní pracovníci obchodního provozu
 • 9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (CZ-ISCO 9333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 860 Kč 22 857 Kč 35 638 Kč 22 506 Kč 28 928 Kč 34 972 Kč
Středočeský kraj 15 659 Kč 25 343 Kč 36 477 Kč 20 498 Kč 24 705 Kč 32 230 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 338 Kč 25 917 Kč 32 565 Kč
Plzeňský kraj 23 202 Kč 32 371 Kč 38 875 Kč 25 338 Kč 29 208 Kč 32 077 Kč
Ústecký kraj - - - 16 342 Kč 22 918 Kč 30 423 Kč
Královéhradecký kraj - - - 19 448 Kč 26 066 Kč 32 495 Kč
Pardubický kraj 16 123 Kč 25 592 Kč 33 199 Kč 20 348 Kč 24 483 Kč 29 861 Kč
Kraj Vysočina 17 926 Kč 26 876 Kč 34 478 Kč 22 490 Kč 25 816 Kč 30 513 Kč
Jihomoravský kraj 14 603 Kč 23 751 Kč 32 264 Kč 20 446 Kč 26 619 Kč 31 290 Kč
Olomoucký kraj 15 693 Kč 24 362 Kč 33 580 Kč 21 685 Kč 26 540 Kč 29 853 Kč
Zlínský kraj 18 292 Kč 23 402 Kč 34 761 Kč 14 887 Kč 23 119 Kč 27 306 Kč
Moravskoslezský kraj 14 625 Kč 21 898 Kč 31 834 Kč 18 511 Kč 23 424 Kč 31 150 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 24 462 Kč 26 079 Kč
93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu 20 355 Kč 26 630 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9333 Pomocní manipulační pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C9333

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.4091 Vykupování lahví a vydávání dokladů zákazníkům v prodejnách 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6012 Balení zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4091 Údržba strojů a zařízení určených pro pomocné, manipulační a obslužné práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.5015 Úklid pracoviště 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4090 Obsluha strojů a zařízení pro úklid v obchodně provozní jednotce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6018 Obsluha ruční manipulační techniky 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0002 provoz maloobchodu 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0051 hygienické zásady v obchodě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.