Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101891

Technik PC a periférií

Technik PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje na klientské pracovní stanice a periferie

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: IT Helpdesk Hotline, Hot-line Helpdesk Operator, PC Technician, Service Desk Specialist/Agent, Servisní technik počítačů a periferií, Support Technician, Technik IT, Technik PC, Technik osobních počítačů, Technik výpočetní techniky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování operačního systému PC.
 • Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC
 • Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu.
 • Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
 • Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu
 • Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu

CZ-ISCO

 • 35130 - Technici počítačových sítí a systémů
 • 3513 - Technici počítačových sítí a systémů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici počítačových sítí a systémů (CZ-ISCO 3513)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 794 Kč 47 118 Kč 87 702 Kč 33 492 Kč 43 822 Kč 60 293 Kč
Středočeský kraj - - - 29 828 Kč 37 842 Kč 50 818 Kč
Jihočeský kraj - - - 31 177 Kč 40 503 Kč 47 753 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 484 Kč 40 563 Kč 55 039 Kč
Ústecký kraj - - - 31 485 Kč 37 372 Kč 48 915 Kč
Liberecký kraj - - - 31 165 Kč 38 195 Kč 52 112 Kč
Královéhradecký kraj - - - 31 552 Kč 39 355 Kč 47 913 Kč
Pardubický kraj - - - 31 287 Kč 36 954 Kč 44 197 Kč
Jihomoravský kraj - - - 30 669 Kč 39 137 Kč 52 341 Kč
Olomoucký kraj 18 009 Kč 35 239 Kč 52 117 Kč 31 013 Kč 38 779 Kč 48 140 Kč
Zlínský kraj 23 693 Kč 36 847 Kč 62 859 Kč 30 650 Kč 37 313 Kč 47 549 Kč
Moravskoslezský kraj 26 888 Kč 34 725 Kč 55 482 Kč 29 304 Kč 40 332 Kč 52 529 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3513 Technici počítačových sítí a systémů 42 348 Kč 39 615 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3513 Technici počítačových sítí a systémů http://data.europa.eu/esco/isco/C3513

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika 2647L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička PC a periferií (26-023-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.A.4140 Instalace a konfigurace komponent a periferií PC 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4143 Instalace a konfigurace operačního systému PC 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4142 Instalace a konfigurace malé sítě a připojení PC k síti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4141 Instalace a konfigurace zabezpečení PC a ochrany dat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4150 Odstraňování poruch, údržba komponent a periferií PC 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0041 zajišťování provozuschopnosti počítačů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.