Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103050

Softwarový tester

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Tester softwaru, Tester SW aplikací, Tester IT
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza požadavků na testování.
 • Tvorba a aktualizace testovací dokumentace.
 • Příprava testovacích dat.
 • Provádění testů podle testovací dokumentace.
 • Dokumentace průběhu testování.
 • Reportování chyb a výsledků testů.
 • Podpora vývojového týmu.

CZ-ISCO

 • 25190 - Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
 • 2519 - Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2519)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 39 501 Kč 68 253 Kč 126 296 Kč - - -
Středočeský kraj 27 973 Kč 37 666 Kč 72 110 Kč - - -
Plzeňský kraj 41 484 Kč 52 756 Kč 74 765 Kč - - -
Ústecký kraj 34 073 Kč 55 713 Kč 92 744 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 794 Kč 41 998 Kč 75 723 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 166 Kč 43 517 Kč 74 568 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci 57 105 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2519 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2519

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Certifikace testerů softwaru ISTQB (Certified Tester Foundation Level)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.6121 Nacházení kritických míst při testování a ladění úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.4121 Testování aplikací a úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6011 Definování nestandardních situací při provozu aplikací a jejich řešení se všemi účastníky správy systémů, popř. s jeho dodavateli 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.D.8233 Vedení provozní dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i54.C.3135 Provádění pravidelných auditů dle norem kvality a spolupráce při odstraňování neshod 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7002 Používání SQL 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.6120 Analýza a algoritmizace praktických úloh 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.4122 Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2009 Porozumění analytické dokumentaci a požadavkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1009 Orientace v analytických metodách a technikách 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.1017 Orientace v pojmech a definicích z oblasti návrhu architektury informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.1047 Vypracování reportů o provedených softwarových testech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0012 principy programování 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0032 testování softwaru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0009 programování a scriptování 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 4
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 4
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.