Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103119

Správce webových aplikací

Správce webových aplikací zajišťuje správu, technický chod, ladění, monitoring, obsahovou stránku webu a webových aplikací, tak aby byla zajištěná jejich bezpečnost a plynulý provoz, přičemž sleduje dění v komunitách technologií a přístupů, které používá.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Webový administrátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce v redakčním systému webové aplikace.
 • Návrh modelu webu, dynamických i statických částí s ohledem na uživatelské zkušenosti.
 • Technické zpracování a údržba kódu zahrnující aktualizace.
 • Optimalizace grafického a uživatelsky přístupného zobrazení pro prohlížeče.
 • Komunikace s dodavateli obsahu webu.
 • Správa obsahu webu.
 • Testování webové aplikace.
 • Zajištění bezpečnosti webu, webových aplikací a dat.
 • Zajištění nepřetržitého provozu a stability webových aplikací.
 • Monitoring stavu a chodu aplikací.
 • Vedení dokumentace zdrojového kódu (např. popis komponent, objektů, funkcí) a obecné informace o aplikaci (od instalace po uživatelské příběhy).
 • Komunikace se správci technického zázemí.
 • Zaškolení uživatelů webových aplikací.
 • Vzdělávání v oblasti webových technologií a sledování nových trendů.
 • Sledování nových zranitelností webových aplikací a zajištění obrany vůči nim.

CZ-ISCO

 • 25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
 • 2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (CZ-ISCO 2522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 36 193 Kč 59 775 Kč 101 405 Kč 34 767 Kč 45 193 Kč 62 861 Kč
Středočeský kraj 34 627 Kč 57 983 Kč 102 378 Kč 34 853 Kč 41 985 Kč 53 657 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 231 Kč 41 287 Kč 54 452 Kč
Plzeňský kraj 34 998 Kč 49 180 Kč 79 153 Kč 35 184 Kč 41 055 Kč 56 096 Kč
Ústecký kraj 37 660 Kč 52 306 Kč 80 983 Kč 32 463 Kč 40 042 Kč 53 311 Kč
Královéhradecký kraj 34 141 Kč 49 454 Kč 79 888 Kč 35 723 Kč 41 407 Kč 54 880 Kč
Pardubický kraj 36 091 Kč 46 818 Kč 72 279 Kč 34 095 Kč 39 129 Kč 47 424 Kč
Kraj Vysočina - - - 33 687 Kč 42 700 Kč 53 169 Kč
Jihomoravský kraj 29 369 Kč 49 029 Kč 86 722 Kč 34 068 Kč 42 212 Kč 61 450 Kč
Olomoucký kraj 30 722 Kč 47 035 Kč 64 610 Kč 34 134 Kč 42 769 Kč 52 436 Kč
Zlínský kraj 32 100 Kč 44 470 Kč 73 902 Kč 35 356 Kč 41 609 Kč 51 105 Kč
Moravskoslezský kraj 28 969 Kč 43 182 Kč 75 548 Kč 33 483 Kč 43 528 Kč 60 924 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 52 156 Kč 43 536 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2522 Systémoví administrátoři (správci systémů) http://data.europa.eu/esco/isco/C2522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.D.3422 Identifikace žádoucích funkcí webových stránek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7145 Vytváření popisu příslušného programového kódu 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7125 Vytváření uživatelské dokumentace počítačových aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.C.6012 Provádění školení uživatelů zavedených aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8015 Zálohování dat a jejich ochrana před zničením nebo zneužitím 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.A.4011 Odstraňování havarijních situací při provozu aplikací včetně obnovy provozu operačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2123 Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.4121 Testování aplikací a úloh 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.1011 Zajišťování provozu internetových aplikací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.8231 Vedení operativně-technické dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22.C.2231 Komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7147 Základy programování skriptů a dávek 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.2009 Porozumění analytické dokumentaci a požadavkům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1142 Zpracování návrhu obsahu a struktury webu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.1147 Orientace v grafickém designu a typografii v oblasti návrhu webové prezentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0032 testování softwaru 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j22._.0013 práce s databázemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0019 přístupnost webových stránek (accessibility) 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.