Typ JP ID
Povolání 103119

Správce webových aplikací

Správce webových aplikací zajišťuje správu, technický chod, ladění, monitoring, obsahovou stránku webu a webových aplikací, tak aby byla zajištěná jejich bezpečnost a plynulý provoz, přičemž sleduje dění v komunitách technologií a přístupů, které používá.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: údržba a správa IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Webový administrátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce v redakčním systému webové aplikace.
 • Návrh modelu webu, dynamických i statických částí s ohledem na uživatelské zkušenosti.
 • Technické zpracování a údržba kódu zahrnující aktualizace.
 • Optimalizace grafického a uživatelsky přístupného zobrazení pro prohlížeče.
 • Komunikace s dodavateli obsahu webu.
 • Správa obsahu webu.
 • Testování webové aplikace.
 • Zajištění bezpečnosti webu, webových aplikací a dat.
 • Zajištění nepřetržitého provozu a stability webových aplikací.
 • Monitoring stavu a chodu aplikací.
 • Vedení dokumentace zdrojového kódu (např. popis komponent, objektů, funkcí) a obecné informace o aplikaci (od instalace po uživatelské příběhy).
 • Komunikace se správci technického zázemí.
 • Zaškolení uživatelů webových aplikací.
 • Vzdělávání v oblasti webových technologií a sledování nových trendů.
 • Sledování nových zranitelností webových aplikací a zajištění obrany vůči nim.

CZ-ISCO

 • 25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
 • 2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (CZ-ISCO 2522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 905 Kč 55 618 Kč 94 981 Kč 30 376 Kč 41 739 Kč 57 449 Kč
Středočeský kraj 33 868 Kč 57 330 Kč 134 409 Kč 28 827 Kč 36 661 Kč 46 168 Kč
Jihočeský kraj 31 223 Kč 49 974 Kč 71 657 Kč 28 872 Kč 35 319 Kč 49 032 Kč
Plzeňský kraj 25 872 Kč 46 527 Kč 67 870 Kč 26 256 Kč 35 546 Kč 45 411 Kč
Ústecký kraj 30 400 Kč 44 618 Kč 73 302 Kč 27 459 Kč 34 057 Kč 47 478 Kč
Liberecký kraj 32 481 Kč 44 123 Kč 86 854 Kč - - -
Královéhradecký kraj 28 013 Kč 38 842 Kč 71 155 Kč 31 066 Kč 35 662 Kč 45 545 Kč
Pardubický kraj 30 072 Kč 39 641 Kč 61 507 Kč 27 836 Kč 33 835 Kč 44 089 Kč
Kraj Vysočina 31 876 Kč 41 540 Kč 68 396 Kč 29 176 Kč 37 194 Kč 45 246 Kč
Jihomoravský kraj 29 290 Kč 48 045 Kč 81 894 Kč 29 540 Kč 38 324 Kč 50 899 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 453 Kč 36 873 Kč 45 183 Kč
Zlínský kraj 27 956 Kč 40 143 Kč 53 772 Kč 30 776 Kč 35 551 Kč 44 152 Kč
Moravskoslezský kraj 27 127 Kč 39 460 Kč 69 501 Kč 27 983 Kč 36 781 Kč 49 353 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 49 225 Kč 39 338 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Instalování a správa webové aplikace / redakčního systému. 8
Školení uživatelů pro používání webové aplikace / redakčního systému. 8
Komunikace se správci technického zázemí, návrh vhodného HW a SW pro server, optimalizace výkonu používaného HW a SW. 7
Spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. 10
Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby. 10
Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat. 9
Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 26-47-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie 2631N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika 2647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j22.D.3422 Identifikace žádoucích funkcí webových stránek 7 Nutné
j21.D.7145 Vytváření popisu příslušného programového kódu 6 Výhodné
j21.D.7125 Vytváření uživatelské dokumentace počítačových aplikací 6 Nutné
j21.C.6012 Provádění školení uživatelů zavedených aplikací 6 Nutné
j21.D.8015 Zálohování dat a jejich ochrana před zničením nebo zneužitím 6 Nutné
j21.A.4011 Odstraňování havarijních situací při provozu aplikací včetně obnovy provozu operačních systémů 7 Nutné
j21.D.2123 Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci 6 Výhodné
j21.D.4121 Testování aplikací a úloh 7 Nutné
j21.Z.1011 Zajišťování provozu internetových aplikací 7 Nutné
j21.D.8231 Vedení operativně-technické dokumentace 6 Výhodné
j22.C.2231 Komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti 6 Nutné
j21.D.7147 Základy programování skriptů a dávek 5 Nutné
j21.D.2009 Porozumění analytické dokumentaci a požadavkům 6 Nutné
j22.D.1142 Zpracování návrhu obsahu a struktury webu 7 Nutné
j22.D.1147 Orientace v grafickém designu a typografii v oblasti návrhu webové prezentace 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 Nutné
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 Nutné
j21._.0012 principy programování 6 Nutné
j21._.0014 programovací jazyky 6 Nutné
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 Nutné
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 Nutné
j21._.0032 testování softwaru 6 Výhodné
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 6 Výhodné
j22._.0013 práce s databázemi 7 Nutné
j21._.0019 přístupnost webových stránek (accessibility) 6 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a04 Flexibilita 4
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.