Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103049

Programátor pro mobilní aplikace

Programátor pro mobilní aplikace píše software převážně pro mobilní, přenosná a další zařízení komunikující s internetem, zajišťuje jeho implementaci, vývoj a sleduje aktuální trendy v IT.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Programátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza zadání.
 • Návrh softwarového řešení.
 • Konzultace se zadavateli k požadavkům aplikace.
 • Programování mobilních aplikací, v případě potřeby tvorba webových stránek (backend).
 • Testování jednotlivých verzí aplikace.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Komunikace s uživateli, kteří otestovali a vyzkoušeli aplikaci a zapracování připomínek.
 • Tvorba a aktualizace uživatelské / technické dokumentace.
 • Sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií.
 • Spolupráce na vzdělávání kolegů.

CZ-ISCO

 • 25140 - Programátoři počítačových aplikací specialisté
 • 2514 - Programátoři počítačových aplikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Programátoři počítačových aplikací (CZ-ISCO 2514)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 40 088 Kč 66 854 Kč 124 606 Kč - - -
Středočeský kraj 28 466 Kč 45 078 Kč 68 469 Kč - - -
Jihočeský kraj 33 206 Kč 50 444 Kč 79 747 Kč - - -
Plzeňský kraj 34 327 Kč 51 220 Kč 86 643 Kč - - -
Karlovarský kraj 43 644 Kč 59 596 Kč 136 400 Kč - - -
Ústecký kraj 38 774 Kč 50 242 Kč 76 713 Kč - - -
Liberecký kraj 49 637 Kč 58 797 Kč 81 067 Kč - - -
Pardubický kraj 34 146 Kč 51 219 Kč 74 160 Kč - - -
Jihomoravský kraj 40 650 Kč 66 310 Kč 111 764 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 207 Kč 44 489 Kč 67 641 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 031 Kč 47 784 Kč 68 701 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2514 Programátoři počítačových aplikací 61 216 Kč 44 247 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2514 Programátoři počítačových aplikací http://data.europa.eu/esco/isco/C2514

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informatika 1801R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-M/xx
RVP Informatické obory 18-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.C.1003 Komunikace se zákazníky 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7145 Vytváření popisu příslušného programového kódu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7125 Vytváření uživatelské dokumentace počítačových aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7127 Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6133 Analyzování a monitoring vývojových trendů v oblasti informačních technologií v návaznosti na jejich implementaci 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7002 Používání SQL 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6120 Analýza a algoritmizace praktických úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.7148 Tvorba programu ve vybraném prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j21.D.7149 Tvorba uživatelského rozhraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.4122 Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0011 algoritmizace úloh 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0012 principy programování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0031 lokalizace softwaru 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0032 testování softwaru 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 4
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 4
5.1 Řešení technických problémů 4
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 4
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 4
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 4
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.