Typ JP ID
Povolání 102802

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Pomocný konstruktér, Průmyslový návrhář, Kreslič, Mechanical drafter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vypracování přípravných dokumentací a jednoduchých projekčních prací technických staveb a technologických zařízení podle pokynů v rámci platných předpisů.
 • Zpracování projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů.
 • Zpracovávání základních technických podmínek projektu, provádění projekčních změn a projektů na nové uspořádání provozů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kreslení v CAD systémech.
 • Zajišťování pomocného autorského dozoru.

CZ-ISCO

 • 31152 - Strojírenští technici projektanti, konstruktéři
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 670 Kč 36 849 Kč 57 169 Kč - - -
Středočeský kraj 27 182 Kč 43 640 Kč 63 820 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 545 Kč 36 085 Kč 56 247 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 788 Kč 38 830 Kč 57 777 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 649 Kč 38 691 Kč 52 904 Kč - - -
Ústecký kraj 23 362 Kč 36 657 Kč 56 448 Kč - - -
Liberecký kraj 16 995 Kč 37 661 Kč 61 055 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 409 Kč 37 425 Kč 60 592 Kč - - -
Pardubický kraj 22 622 Kč 33 305 Kč 52 265 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 347 Kč 34 379 Kč 54 322 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 484 Kč 33 419 Kč 54 247 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 325 Kč 31 497 Kč 50 121 Kč - - -
Zlínský kraj 24 064 Kč 34 834 Kč 52 741 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 222 Kč 32 516 Kč 50 123 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 37 711 Kč 33 424 Kč
31152 Strojírenští technici projektanti, konstruktéři 40 063 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění příslušného dozoru při realizaci staveb nebo implementaci technologického zařízení výrobního podniku. 8
Vypracování a stanovení výrobních postupů a plánů k realizaci staveb s ohledem na ergonomická a ekologická opatření. 8
Zpracování projekčních podkladů jednodušších sestav nebo k jednotlivým úsekům projektů technologických zařízení nebo uspořádání provozů a provádění složitých prací v projekci podle rámcových dispozic. Stanovení technických podmínek. 8
Vypracování projektových podkladů k jednodušším částem projektů technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů. 8
Projektová řešení jednodušší přenosové a spojovací technologie. 8
Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí technologického nebo strojního zařízení. 8
Vypracování složitějších dispozičních a detailních konstrukčních řešení a technických výpočtů technologických zařízení a uspořádání provozů. Zpracování rozpočtů technických nebo provozních souborů. 8
Projektové práce v oblasti vytápění, elektroinstalace administrativních, obytných a podobných budov. 7
Vypracování projektové dokumentace jednoduchých výrobních uzlů nebo technologických zařízení. 7
Vypracování podkladů investorské přípravy staveb pro územní dokumentaci, pro typizační práce nebo pro rozpočty projektovaných staveb. 7
Vypracování projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů, staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání provozů. 7
Projektové řešení zařízení přenosové a spojovací technologie. 7
Zpracování projektových dokumentací staveb, které nevyžadují složitější řešení, např. drobných pozemních staveb a montovaných typových objektů z lehkých a nevelkých dílů nebo běžně používaných konstrukcí a technologií. 7
Jednoduché projekční práce podle náčrtků, pokynů nebo běžných postupů. 7
Vypracování výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic. 7
Vypracování výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství 23-41-M/01
RVP Klempíř 23-55-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Strojírenský technik konstruktér (23-104-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.2110 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro strojírenskou výrobu podle konstrukční dokumentace 4 Nutné
e72.D.4310 Provádění technických zkoušek v strojírenské výrobě 4 Nutné
e74.D.2610 Zpracování postupů, návodů a dalších podkladů pro testování, používání a technické podmínky výrobku 4 Nutné
e72.D.7210 Zpracovávání konstrukčních řešení jednoduchých strojírenských výrobků, jednoduchých přípravků, nástrojů, nářadí apod. 4 Nutné
e74.D.7110 Konstrukční řešení jednoduchých strojních součástí, uzlů nebo dílčích částí konstrukčních návrhů podle předaných dispozic 4 Nutné
e72.D.7310 Vypracovávání konstrukční dokumentace jednoduchých strojírenských výrobků a jejich částí, jednoduchých přípravků, nástrojů, nářadí apod., popř. složitější dokumentace podle zadání 4 Nutné
e73.D.2115 Volba materiálů a polotovarů pro konstruované součásti, navrhování způsobů jejich tepelného zpracování a povrchových úprav 4 Nutné
e74.D.5215 Pevnostní výpočty nenáročných strojních součástí a kovových konstrukcí jednoduše namáhaných 4 Nutné
e72.D.2910 Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí 4 Nutné
e72.D.7299 Uplatňování technologičnosti, unifikace a typizace při zpracovávání konstrukčních řešení 4 Nutné
e81.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci 4 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 4 Nutné
e72.D.1024 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci 4 Nutné
e71.D.2070 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 Nutné
e75._.0006 zásady a postupy konstruování 4 Nutné
e71._.0007 zásady tvorby technologických postupů 4 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 4 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 Výhodné
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 4 Nutné
j13._.0012 termomechanika 4 Nutné
j13._.0021 statika 4 Nutné
j13._.0022 pružnost a pevnost 4 Nutné
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 4 Výhodné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.